h

Kritiek wijkraadvoorzitters op wijkplatforms ongepast

3 januari 2017

Kritiek wijkraadvoorzitters op wijkplatforms ongepast

Foto: SP
Voorzitters Ad Brekoo en Leo van den Berg van respectievelijk de wijkraad van de Haagse Beemden en die van Breda Noord, hebben in de media stevige kritiek op de nieuwe manier van subsidies toekennen via wijkplatforms. Mensen die hieraan deel zouden nemen zouden dat mogelijk uit eigen belang doen. Die beschuldiging is SP Breda in het verkeerde keelgat geschoten en aanleiding voor een serie pittige vragen aan het College van B&W. "Beide heren zijn al sinds mensenheugenis voorzitter en ik heb stevige bedenkingen over de mate waarin zij bewoners betrekken bij hun beslissingen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Dat uitgerekend zij twijfelen aan de goede bedoelingen van enthousiaste mensen die iets willen bereiken voor hun buurt, is de wereld op zijn kop!"

SP Breda wil van het College van B&W weten of zij de zorgen van de twee wijkraadvoorzitters deelt en hoe de overige 21 wijk- en dorpsraden erover denken. Ook wil de partij weten wat de betreffende twee wijkraden de afgelopen jaren hebben ondernomen om meer representatief te zijn en welke activiteiten zij hebben ondernomen om bewoners actief te betrekken bij besluitvorming. Maes: "Wanneer wijk- of dorpsraden oprechte zorgen hebben over de nieuwe werkwijze, dan moet daar natuurlijk naar worden geluisterd. Maar het heeft er nu alle schijn van dat men vooral bang is een deel van de invloed te verliezen. Die houding is wat mij betreft ongepast. Het barst immers van de initiatieven die ook een kans verdienen. Het belang van de wijk moet voorop staan, niet het belang van de wijkraad!"

Zie onderstaand de vragen die SP Breda heeft gesteld aan het College van B&W

Reactie toevoegen

U bent hier