h

SP: Bouw woningen op het CSM-terrein

30 juni 2016

SP: Bouw woningen op het CSM-terrein

Foto: SP
Naar mening van SP Breda kan het CSM-terrein bebouwd worden met circa 1000 woningen waarvan minimaal een derde betaalbare huur en een derde betaalbare koop. Dat blijkt uit een bespreeknotitie van SP Breda die later dit jaar aan de orde komt in de gemeenteraad. "Met het bespreken van dit belangrijke onderwerp willen we dat de raad meedenkt over de invulling van dit 25 hectare grote terrein", zegt SP-raadslid René Spiegels. “De grond is wel niet in het bezit van de gemeente, maar de gemeenteraad stelt wel het bestemmingsplan vast. Nadenken over de invulling is dus wel degelijk nuttig en wenselijk!”

Gezien de ligging in het centrum lijkt opnieuw industrie op deze locatie niet wenselijk. Ook winkelruimte is niet opportuun, gezien de grote leegstand. Datzelfde geldt voor kantoorruimte. Spiegels: "Breda staat voor een grote opgave om de komende jaren tot de bouw van voldoende betaalbare woningen te komen. Invulling van het terrein als woonwijk zou de stad daarmee helpen." Spiegels: "Het terrein zou ook dienst kunnen doen als waterberging waar Breda al naar op zoek is. Een optie is een verlaagd park aan te leggen dat wellicht één keer per jaar bij een hoge afvoer van de rivier kan onderlopen.”

Klik hier voor de volledige bespreeknotitie van SP Breda

Reactie toevoegen

U bent hier