h

Geen kind van school zonder zwemdiploma

2 juni 2016

Geen kind van school zonder zwemdiploma

Foto: SP
Zorg ervoor dat ieder kind in Breda de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Deze duidelijke oproep deed SP Breda woensdagavond in de raadscommissie maatschappij. Daar overhandigde de partij de uitkomsten van de enquête die onder ruim 200 ouders van basisschoolleerlingen werd gehouden aan wethouder Paul de Beer (D66). Het voorstel kon op steun van de gehele raad en de wethouder rekenen. "Dat is ook terecht want waar zoveel water is in de directe woonomgeving, is kunnen zwemmen ook letterlijk van levensbelang", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Daarbij speelt ook nog dat wanneer je niet kunt zwemmen, je ook niet mee kunt recreëren in alle zwemvoorzieningen in en rondom Breda. Een groep kinderen blijft letterlijk aan de kant staan!"   

In 2012 heeft de gemeente Breda het schoolzwemmen wegbezuinigd, omdat dit primair een verantwoordelijkheid is van de ouders zelf. De gemeente heeft weliswaar geen wettelijke taak hierin, maar met het schoolzwemmen had de gemeente wel een sterk goed instrument om ieder kind een zwemdiploma te laten halen. Wiegeraad: "Nu niet meer. En particuliere zwemlessen zijn erg duur. Voor gezinnen met een laag inkomen vormen de kosten voor de zwemlessen een aanzienlijke aanslag op het huishoudbudget. Ook gezinnen met een andere culturele achtergrond zijn minder bekend met het gebruik kinderen op jonge leeftijd te leren zwemmen. Het wegbezuinigen van het schoolzwemmen treft vooral deze gezinnen."

SP Breda heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor deze problematiek en is eind september 2015 gestart met een onderzoek naar schoolzwemmen en de bekendheid van de Vangnetregeling, het tegen gereduceerd tarief volgen van zwemles met de BredaPas. Bijna alle ouders zeiden dat zij het goed zouden vinden als het schoolzwemmen weer terug zou komen. En als dit niet mogelijk blijkt, er wel een goed alternatief moet komen. "Er is een alternatief maar slechts de helft van de ouders wisten van het bestaan van de Vangnetregeling", zegt Wiegeraad. "Naast de onbekendheid ervan, valt ook op dat veel ouders weliswaar net te veel verdienen voor de BredaPas, maar maandelijks toch te weinig overhouden om het geld voor dure zwemlessen te kunnen missen."

Alle andere politieke partijen en ook de wethouder onderschrijven het belang van zwemles voor ieder kind. Toch is het opnieuw invoeren van schoolzwemmen voor velen een stap te ver. In Breda verlaten ongeveer 8% van de kinderen de basisschool zonder zwemdiploma. Op die kinderen moet het beleid zich meer gaan richten. Wiegeraad: "Dat de huidige Vangnetregeling ook geen oplossing biedt, daar was iedereen het wel over eens. De inzet wordt nu dat ouders van kinderen die nog niet kunnen zwemmen, actief worden benaderd om samen te kijken of er een maatwerkoplossing te bedenken valt. Dat is een mooie stap voorwaarts om ervoor te zorgen dat ieder kind kan leren zwemmen, ongeacht de dikte van de portemonnee van de ouders!"

Reactie toevoegen

U bent hier