h

Begroting 2016: Werk & inkomen, zorg en wonen

13 november 2015

Begroting 2016: Werk & inkomen, zorg en wonen

Foto: SP
Donderdagavond besprak de Gemeenteraad de begroting voor 2016. SP Breda vroeg aandacht voor de zorgen die ondanks het economisch herstel, bij veel mensen leven. "De mensen met lage- en middeninkomens die tijdens de crisis klap na klap incasseerden, merken er nog weinig van dat het beter gaat", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zij maken zich nog altijd zorgen over hun werk, of er voor hen straks wel voldoende zorg is en of zij iedere maand de huur of hypotheek wel kunnen betalen."

Werk & inkomen
Er lijkt minder bezuinigd te hoeven worden op uitkeringen dan eerst werd aangenomen. Voor SP Breda reden om wethouder Marianne de Bie (D66) te vragen of het dan ook een onsje minder kan qua maatregelen. In reactie hierop zegde de wethouder toe dat er gekeken wordt naar meer maatregelen om mensen aan een baan te helpen maar dat er geen verdere verharding van het beleid zal zijn. Ook gaat zij de wachttijden bij de kredietbank nauwlettend in de gaten houden. Maes: "Op aandringen van SP Breda is er vorig jaar extra geld naar de kredietbank gegaan en zijn de wachttijden succesvol teruggedrongen. Die goede lijn moeten we natuurlijk vasthouden!"

Zorg
Ondanks economisch herstel moeten de echte klappen in de zorg nog komen. Volgend jaar krijgt Gemeente Breda ruim 6 miljoen euro minder dan in 2015 om de taken voor zorg en welzijn uit te voeren. Ondanks dat de nieuwe taken op het gebied van zorg gelukkig zonder incidenten zijn verlopen, is SP Breda er nog allerminst van overtuigd dat iedere inwoners de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. "Omdat we als gemeente nog onervaren zijn in deze taken, ontbreken vooralsnog betrouwbare cijfers", volgens Maes. "Wij zullen niet rusten totdat wij de garantie hebben dat de zorg op peil is."

Wonen
Wachtlijsten, seizoensarbeiders, studenten, statushouders en ouderen voor wie vanwege regeringsbeleid geen plek meer is in het verzorgingshuis. Allemaal zijn zij op zoek naar een betaalbare woning. Dat vraagt om onorthodoxe maatregelen zoals wethouder Patrick van Lunteren (SP) al vaak heeft aangegeven. Het besef dat er snel meer betaalbare woningen moeten komen, leeft inmiddels raadsbreed. Een motie die het college oproept snel met concrete aantallen en een tijdspad te komen werd unaniem aangenomen. Maes: "Ondertussen blijft de wethouder natuurlijk niet op zijn handen zitten. Door deze steun vanuit de raad en het komen tot een concrete doelstelling, hopen we dat er nog meer in gang gezet wordt!"

Klik op deze link om de inbreng van SP-fractievoorzitter Bas Maes terug te kijken (vanaf 16.33u)

Reactie toevoegen

U bent hier