h

Voorjaarsnota 2015: de mens voorop ondanks minder geld

6 mei 2015

Voorjaarsnota 2015: de mens voorop ondanks minder geld

Foto: SP
Ondanks een financiële tegenvaller, kiest Breda er voor om voorzieningen zoals beschut werk overeind te houden. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2015 waarin het College van B&W vooruitblikt op de begroting van 2016. Door een ongunstige verdeling van geld vanuit Den Haag behoort Breda tot de zogenaamde ‘nadeelgemeenten’. Vanwege deze extra bezuinigingen zit er tussen inkomsten en uitgaven voor participatie en uitkeringen een gat van 8 miljoen euro. "Een enorm verschil", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Gelukkig kiest het College ervoor reserves in te zetten en voorzieningen zoals de sociale werkplaats in stand te houden."

Coalitieakkoord ‘Ruimte en verbinding’

Ook voor het komende jaar blijft het coalitieakkoord wat SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97 samen in mei 2014 sloten, leidend. De drie belangrijkste thema’s hierbij zijn ‘mensen maken de stad’, ‘dynamiek en economische vitaliteit’ en tot slot ‘ruimte voor ontwikkeling’. Ook verbindend besturen blijft een aandachtspunt. "Het is goed te zien dat veel ideeën zoals we die in het coalitieakkoord voor ogen hadden, meer en meer praktijk worden", zegt Maes. "Daarnaast voel je aan alles dat er positieve energie is in de stad. Inwoners en ondernemers krijgen het vertrouwen om zelf initiatief en beslissingen te nemen. Mooi voorbeeld hiervan is Breda Begroot!"

Accenten voor 2016

Specifiek voor 2016 worden er door het College een aantal accenten gezet. Extra aandacht is er voor het halen van bedrijvigheid naar Breda en mensen aan het werk helpen. Ook wordt er ingezet op het bieden van perspectief voor jongeren om te voorkomen dat zij zonder opleiding of werk thuis op de bank zitten. Daarnaast worden de vele accommodaties die de Gemeente beheert, tegen het licht gehouden. Maes: "Nog altijd verkeren veel buurthuizen in onzekerheid over het voortbestaan. Daar moet duidelijkheid over komen. SP Breda wil een netwerk van wijk- en sportaccommodaties waar diverse groepen mensen, elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten."

Zorgtaken verder ontwikkelen

Waar 2015 vooral in het teken staat van het overnemen van de nieuwe zorgtaken, zal 2016 in het teken staan van het verder ontwikkelen van de uitvoering van die taken. Aan de ene kant is dit wenselijk omdat er de overtuiging is dat het beter kan. Aan de andere kant is het ook noodzakelijk omdat deze nieuwe taken vanwege landelijke bezuinigingen met fors minder geld door de gemeenten uitgevoerd moeten worden. Maes: "Voor ons blijft echter het uitgangspunt dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Mochten er mensen door de bodem dreigen te zakken dan heeft Breda hiervoor een reserve van 20 miljoen euro, één van de grootste van het land!"

Solide financiën

Door de genoemde inzet van reserves moet er nog gezocht worden naar een structurele oplossing voor de lange termijn. Desondanks streeft het College er naar de uitgangspunten voor solide financiën overeind te houden. Dat zijn een sluitend financieel meerjarenperspectief, geen stijging van de woonlasten voor inwoners behalve inflatiecorrectie, voldoende weerstandsvermogen en ruimte om te blijven investeren in de stad. Maes: "Wat ons betreft legt het College zich overigens niet zomaar neer bij de bezuinigingen die Den Haag bij de gemeenten over de schutting kiepert. We moeten ons hier tegen blijven verzetten en daarbij samen met andere gemeenten een vuist maken!"

Klik op deze link voor de Voorjaarsnota 2015

Reactie toevoegen

Volg SP Breda

U bent hier