h

Wijkraad moet geld zinnig inzetten

17 april 2015

Wijkraad moet geld zinnig inzetten

Foto: SP
SP Breda vind het onacceptabel dat een vooralsnog niet nader te noemen wijkraad, een groot deel van de gemeentelijke subsidie aan zichzelf uitkeert. Een goed functionerende wijk- of dorpsraad vormt een belangrijk aanspreekpunt voor het stadsbestuur om te weten wat er leeft in dat deel van de gemeente. “Ze komen geregeld bij elkaar, raadplegen inwoners, organiseren activiteiten en treden  in contact met de gemeente”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Dat mag wat mij betreft best wat kosten. Het printen van enquêtes of het huren van een zaaltje is immers ook niet gratis.” 

Het uitgangspunt moet echter zijn dat het gaat om vrijwilligerswerk. SP Breda heeft echter signalen ontvangen een bepaalde wijkraad, het voornemen heeft zo'n 2.000 euro, onder de bestuursleden te verdelen zonder dat daar aantoonbaar gemaakte kosten tegenover staan. Je zou dus kunnen stellen dat zij zichzelf een ‘salaris’ toebedelen. Maes: “Volgens mij is dit niet de manier waarop belastinggeld besteedt moet worden. Wij horen graag of het college er net zo over denkt en wijk- en dorpsraden op wil roepen zinnig en zuinig met hun centen om te springen.”

Zie onderstaand de vragen die SP Breda aan het college heeft gesteld en de mail van een voormalig bestuurslid die aan de bel trok over deze gang van zaken.

Reactie toevoegen

U bent hier