h

Opinie: VVD verkoopt huid voordat beer geschoten is

3 april 2015

Opinie: VVD verkoopt huid voordat beer geschoten is

Foto: nederland-in-beeld.nl
De coalitie van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda ’97 wil een bruisend Breda, waarin ruimte is voor initiatief, waar goede voorzieningen zijn en waarin dorpen en buurten zich verbonden weten. De coalitie wil dat bereiken met een solide financieel beleid, met een huishoudboekje dat op orde is. De inkomsten moeten de uitgaven blijven dekken en er moet een goede reserve zijn om tegenvallers op te kunnen vangen.

De VVD wil nu al besluiten over de lastenontwikkeling in 2017 zonder dat er duidelijkheid is over de financiële positie van Breda op dat moment. Daarmee haalt men een streep door de financiële degelijkheid van het coalitieakkoord. Opvallend genoeg stelt de VVD, dat in de vorige periode de OZB helaas moest worden verhoogd, omdat het toen nodig was. Toen moest je kennelijk wel onderzoeken of dat nodig was en op dit moment blijkbaar niet. Maar ja, de VVD verkiezingsborden met  “OZB omlaag” zijn ook nog maar net opgeborgen.  De liberalen blijven steken in verkiezingsretoriek en gaan zo discussie uit de weg over de noodzaak van een steviger reserve van Breda of over de vraag of straks extra investeringen nodig zijn.

Wat is er aan de hand? De coalitiepartijen spraken af, dat de lokale woonlasten voor de inwoners, (rioolbelasting, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) samen) jaarlijks niet meer stijgen dan met de inflatie. Gaat er één omhoog dan moet een ander omlaag. Dit jaar bijvoorbeeld stijgt de afvalstoffenheffing meer dan de inflatie en dus is dat gecompenseerd in een lager OZB tarief. Zonder die compensatie waren de inkomsten van Breda ruim €600 duizend hoger geweest. Die extra inkomsten heeft het college bewust niet in de begroting van 2015 opgenomen, want een afspraak over beperkte lastenstijging blijft een afspraak.

In 2017 kan naar alle waarschijnlijkheid de afvalstoffenheffing omlaag. Dat komt door het afsluiten van betere contracten voor de afvalverwerking. Het coalitieakkoord “Ruimte en verbinding” zet die meevaller vooralsnog in om de reservepositie van Breda te verstevigen. Want het is absoluut niet zeker dat er geen tegenvallers komen. Daarom zegt het akkoord ook: in 2016 maken we een tussenbalans op. Met andere woorden: op dat moment kijken we of er een meevaller is en van de concrete situatie dan hangt het af hoe we een meevaller gaan inzetten.

Deze coalitie biedt de inwoners van Breda de zekerheid dat de lokale woonlasten niet harder stijgen dan met de inflatie. De VVD hamert al een jaar op niets anders dan de OZB en verliest de degelijkheid van de financiën daarmee compleet uit het oog. De VVD verkoopt de huid voordat de beer geschoten is.

Bas Maes, SP

Peter Elbertse, CDA

Henk van der Velde, PvdA

Jos Koniuszek, GroenLinks

Dick Vuijk, Breda ‘97

Reactie toevoegen

U bent hier