h

NAC-Stadion: Nieuwe feiten, nieuwe maatregelen

25 april 2015

NAC-Stadion: Nieuwe feiten, nieuwe maatregelen

Foto: SP
SP Breda is blij met de snelle reactie van het College van B&W op nieuwe feiten die afgelopen donderdag op tafel kwamen in verband met de scheurvorming in het NAC-stadion. Toen werd duidelijk dat het effect van de krachten in combinatie met reeds opgetreden scheuren dermate onvoorspelbaar is, dat de hoofdtribune niet zomaar veilig is te noemen. “Het College heeft direct besloten vrijdag in de praktijk te testen of er mogelijk gevaar is”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Wij zijn blij met dit snelle en correcte optreden zodat de belangrijke wedstrijd tegen Heracles gewoon door kan gaan.”

Eerder deze maand was er ook al veel ophef over de veiligheid van het stadion. Er lagen toen twee rapporten in opdracht van de gemeente en één review op verzoek van VVD en D66. Allen stelden die dat er geen acuut gevaar was, maar dat er maatregelen nodig waren om ook op de langere termijn het gebruik van het stadion te garanderen. Maes: “Ik sta dan ook nog volledig achter mijn uitspraak dat er op basis van wat we toen wisten, geen reden was voor het zaaien van paniek. Ik kan niet duidelijk genoeg zijn: de deze week getroffen maatregelen zijn gebaseerd op nieuwe feiten.”

Foto: SP
“Ondanks dat het feit waarop VVD en D66 aansloegen niet het juiste was, is het wel mede aan hen te danken dat op initiatief van de gemeente al die experts om tafel zijn gaan zitten en tot een nieuw inzicht zijn gekomen”, erkent Maes. Het beeld dat deze partijen echter weg willen zetten alsof het College niet snel genoeg of onjuist gehandeld zou hebben, is feitelijk onjuist. Maes: “Juist omdat het College de twijfels serieus nam, zijn deze nieuwe feiten aan het licht gekomen. VVD en D66 lijken echter - niet voor het eerst - niet geïnteresseerd in feiten maar meer in het spelen van politieke spelletjes.”

Naast structurele maatregelen deze zomerstop, heeft het College ook een opdracht aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid aangekondigd. De feiten die nu aan het licht zijn gekomen, zijn wellicht terug te voeren op ontwerp en bouw. Dat zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen. SP Breda deelt de mening van het College dat het van belang is te weten wat er de afgelopen twintig allemaal is gebeurd en dat de onderste steen boven moet komen. Maes: “De hele gang van zaken toont voor mij aan dat er lessen moeten worden getrokken uit het verleden.”

Reactie toevoegen

U bent hier