h

BUURTINITIATIEF EN SP SAMEN TEGEN VERLOEDERING

30 maart 2015

BUURTINITIATIEF EN SP SAMEN TEGEN VERLOEDERING

Foto: Google Maps
Al jaren klagen de omwonenden over de al meer dan zeven jaar braakliggende, verloederde terreinen van de gesloopte Maycrete-woningen in het Ginneken. WonenBreburg is vanaf die tijd bezig om een nieuwbouwproject gerealiseerd te krijgen. “Veel buurtbewoners zijn er ondertussen zo aan gewend dat ze niets meer hoorden over het braakliggende terrein, dat ze de moed hebben opgegeven,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. Eind vorig jaar is SP Breda opnieuw in gesprek gegaan met de buurtbewoners. De uitkomst was dat veel van hen het terrein tijdelijk ingevuld willen zien met een parkje, speeltuin of een bloementuin. Wiegeraad: “Bovendien gaven zo’n 40 omwonenden aan graag mee te helpen met een tijdelijke invulling.”

Goed nieuws is dat ondertussen ook een buurtinitiatief actief keek naar de mogelijkheden voor de tijdelijke invulling van de braakliggende terreinen. Een groep  bewoners van de Burgemeester Middelaerlaan  heeft een aantal plannen voor tijdelijk gebruik van de terreinen opgesteld en voorgelegd aan WonenBreburg. In deze plannen zit “groene” speelruimte voor kinderen, een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en aanplant van bloemen en planten.

WonenBreburg wil het kleinste deel van het terrein tijdelijk in gebruik geven aan de buurt. Dat leek een mooi voorlopig resultaat. Helaas blijven er nogal wat bezwaren die door WonenBreburg niet zijn weggenomen. Het buurtinitiatief geeft aan: “De lelijke hekken blijven voor het grootste gedeelte staan, evenals de vervuiling die steeds erger wordt. De mogelijkheden voor het kleine terrein zijn beperkt en de periode tot de start van de nieuwbouw kort.”

De buurt roept nu WonenBreburg op om in ieder geval te zorgen voor het noodzakelijk onderhoud van de terreinen.Wiegeraad: “Na aandringen van het buurtinitiatief en de SP komt er nu op 2 april van 19:00 uur – 20:30 uur in Gemeenschapshuis Erasmus een bewonersinformatiebijeenkomst over de actuele stand van zaken over de nieuwbouwplannen op de braakliggende terreinen. Hier wachten de bewoners al heel lang op.”

Reactie toevoegen

U bent hier