h

Opinie: Breda moet kunnen vertrouwen op Thebe

7 januari 2015

Opinie: Breda moet kunnen vertrouwen op Thebe

Foto: SP
Een opmerkelijke samenwerking tussen de VVD en SP in Breda in de strijd tegen de gang van zaken bij Thebe. Gemeenteraadsleden Thierry Aartsen (VVD) en Dirk Uijl (SP) zetten hun vraagtekens bij het failliet laten gaan van Thebe Huishoudelijke Verzorging door moederbedrijf Thebe Holding. Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van deze zorgaanbieder?

"Afgelopen weken is er binnen en buiten Breda veel onrust ontstaan naar aanleiding van het faillis-sement van Thebe Huishoudelijke Verzorging. VVD en SP in Breda maken zich zorgen over de betrouwbaarheid van Thebe en eisen extra afspraken met Thebe Holding om een dergelijke situatie bij andere zorgtaken in Breda te voorkomen.

De VVD en SP zijn het op veel fundamentele punten op het gebied van de zorg hartgrondig met elkaar oneens. De VVD gelooft in een gezonde marktwerking binnen de gezondheidszorg om kwa-liteit te verbeteren en verspilling tegen te gaan, de SP ziet marktwerking juist als een bedreiging voor de solidariteit binnen de gezondheidszorg. Daar waar de SP actie voert en zich hard maakt voor de ontslagen werknemers van Thebe, is de gezondheidszorg voor de VVD geen werkgele-genheidsproject. Ondanks deze verschillende uitgangspunten is het doel voor de VVD en de SP hetzelfde: Een betaalbare, toegankelijke en toekomstbestendige gezondheidszorg.

Op donderdag 18 december is Thebe Huishoudelijke Verzorging door de rechter failliet verklaard. Hierdoor zijn meer dan 6700 cliënten die vertrouwen op huishoudelijke verzorging van Thebe in onzekerheid gesteld. Twee weken voordat de nieuwe WMO zorgtaken ingaan, trekt Thebe Holding haar handen, en daarmee haar verantwoordelijkheid, af van de cliënten. Dit is volgens ons een onverantwoorde manier van ondernemen in de zorg.

Formeel gezien heeft de Gemeente Breda geen rol in dit proces. Breda heeft immers geen contract met Thebe op het specifieke gebied van de huishoudelijke verzorging. Echter doet de Gemeente Breda wel zaken met de Thebe Holding en vertrouwen veel Bredanaars op de zorg die door Thebe, holding of bv, aan hen wordt geleverd.

De directie van Thebe Holding laat zien dat zij op onverantwoordelijke wijze, twee weken voordat het beleid ingaat, haar handen aftrekt van een belangrijke zorgtaak. Regeren is vooruitzien. Welke garantie heeft de Gemeente Breda dat dit ook niet gebeurd met bijvoorbeeld de Thebe verzor-gingshuizen, Thebe kraamzorg of Thebe dagbesteding die wel in Breda worden geleverd? VVD en SP willen dat Breda afspraken maakt met de Thebe Holding over dergelijke beslissingen. Een fail-lissementssituatie, zoals die bij Thebe Huishoudelijke Zorg de afgelopen weken heeft plaatsge-vonden, mag in Breda in de toekomst niet plaats vinden.

Wat je mening ook is over marktwerking in de zorg, marktwerking mag nooit een excuus zijn voor onverantwoord en onfatsoenlijk gedrag. Juist in de zorg zou maatschappelijk verantwoord onder-nemen standaard beleid moeten zijn. Ook wanneer een zorgaanbieder in zwaar weer verkeert, zou continuïteit van zorg en duidelijkheid bij de cliënten voorop moeten staan.

Hoezeer verschillend de uitgangspunten over de zorg tussen de VVD en de SP ook mogen zijn, op deze punten slaan wij de handen ineen voor een goede en betrouwbare zorg in Breda. Het College moet volgens ons afspraken maken met de Thebe Holding om situaties als bij Thebe Huishou-delijke Hulp in Breda te voorkomen. Breda mag Thebe niet op hun blauwe ogen geloven dat zij dergelijke maatregelen niet nemen met de woonzorgcentra en andere vormen van zorg in Breda. Bredanaars moeten er op kunnen vertrouwen dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Om dat te kunnen garanderen, heeft Breda betrouwbare en verantwoordelijke zorgaanbieders nodig."

Tekst door Thierry Aartsen (VVD) en Dirk Uijl (SP), beiden gemeenteraadslid in Breda

Reactie toevoegen

U bent hier