h

Bewoners willen aan de slag met braakliggend terrein

23 januari 2015

Bewoners willen aan de slag met braakliggend terrein

Foto: SP
Omwonenden van het braakliggend terrein aan de Burgemeester Middelaerlaan en eigenaar van de grond WonenBreburg, gaan samen nadenken over tijdelijke invulling van dit terrein. Dat is het voorlopige resultaat naar aanleiding van een enquête die SP Breda eind vorig jaar hield en het gesprek dat daarop volgde met WonenBreburg. “Veel bewoners bleken zich te storen aan het met schots en scheve hekken afgesloten braakliggende terrein,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. “Bovendien gaven zo’n 40 omwonenden aan graag mee te helpen met een tijdelijke invulling zoals een speelterrein, ontmoetingsplek of moestuintjes.”

WonenBreburg heeft wel plannen met het terrein waar voorheen de geliefde Maycrete-woningen stonden, maar die laten vooralsnog al ruim zes jaar op zich wachten. In een gesprek met omwonenden en de SP heeft WonenBreburg toegezegd in februari met een reactie op het initiatief van een tijdelijke invulling te komen. In maart is er bovendien een informatieavond over de actuele plannen voor het terrein. “Er zullen ongetwijfeld – niet voor het eerst –mooie plannen voor dit stukje grond zijn,” zegt Wiegeraad. “Maar totdat die eerste paal de grond in gaat, staan omwonenden te popelen er ook tijdelijk iets moois van te maken. Zoveel enthousiasme moet je wat de SP betreft koesteren!”

Zie onderstaande de uitkomst van de enquête. 

Reactie toevoegen

Volg SP Breda

U bent hier