h

Jaaroverzicht 2014

3 januari 2015

Jaaroverzicht 2014

Foto: SP
Het afgelopen jaar is voor SP Breda een historisch jaar geworden. Voor het eerst sinds de oprichting van de afdeling besturen we mee. En dan ook nog meteen als grootste partij van de coalitie die naast de SP bestaat uit CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97. Alhoewel collegedeelname nooit een doel op zich is, is de stellige overtuiging dat met deze coalitie een eerlijker en socialer Breda zeker dichterbij komt. Amper een half jaar onderweg zijn de eerste resultaten in ieder geval veelbelovend. Aan de begroting, het armoedebeleid, de wijkontwikkeling en de invulling van de nieuwe taken op het gebied van zorg en werkgelegenheid, is duidelijk te zien dat de SP aan de knoppen zit!

Foto: VARA's Kanniewaarzijn

Maar het jaar begon natuurlijk niet met de Gemeenteraadsverkiezingen. Rond deze tijd vorig jaar stonden we nog aan de vooravond van de campagne. We hoopten stiekem op een mooie uitslag maar durfde dat nog niet hardop te zeggen. Behalve dan misschien toenmalig lijsttrekker Patrick van Lunteren die met chocoladeletters in krant liet optekenen dat hij rekende op een verdubbeling tot maar liefst zes zetels. Dit zelfvertrouwen was niet helemaal uit de lucht gegrepen. De basis voor succes, een sterke afdeling met zo’n 150 actieve leden, een breed gedragen verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst vol oud en nieuw talent, lag er.

Foto: SP

We begonnen de campagne op Valentijnsdag met een liefdesverklaring aan (potentiële) SP-stemmers. De dag erna schitterde Patrick van Lunteren in een uitzending van VARA’s Kanniewaarzijn over een aantal miskleunen van de Gemeente. Wie herinnert zich niet het beeld van Patrick met zijn parapluutje in een lekkende Chassé-parking? Onvergetelijk. Vele weekenden campagne voeren volgden waarbij we soms op wel vier locaties tegelijk aanwezig waren. Ook werd er een ongelooflijk aantal van 65.000 verkiezingskranten verspreid! Er was zelfs een verkiezingsspot met bekende SP’ers zoals Cees Venderbos, Bianca van den Berg, Jamal El Kaddouri en natuurlijk onze Rahal Lamlih.  

Foto: SP

Al die inzet bleek niet voor niets te zijn geweest. Toen de eerste uitslagen binnendruppelden na het sluiten van de stemlokalen, leek de SP zelfs even de grootste van de stad te worden. Dat de eerste uitslagen ook van de stembureaus met de minste stemmen kwamen, besefte velen van ons zich toen nog niet helemaal. Maar toch: zes zetels en tweeëneenhalf keer zoveel stemmen als in 2010! Slechts enkele stemmen te weinig voor zelfs een zevende zetel. De euforie was van korte duur toen bleek dat na de eerste verkennende gesprekken met de informateur, VVD en D66 samen een neoliberaal blok wilden vormen waar dan op termijn andere partijen bij aan mochten schuiven.

Foto: SP

Dit vooruitzicht zag een aantal partijen niet zitten. SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97 – samen een meerderheid in de raad - besloten af te spreken om te kijken of het niet anders kon. Die eerste ontmoeting leidde tot een tweede afspraakje en je weet hoe dat gaat: voordat je het weet heb je verkering. Besloten werd om niet in te gaan op het initiatief van VVD en D66 en met de genoemde vijf partijen de coalitieonderhandelingen te starten. In een gemoedelijke sfeer, op basis van gelijkwaardigheid en respect voor verschillende inzichten, werd vervolgens enkele weken gesleuteld aan een coalitieakkoord genaamd “Ruimte en verbinding”.

Foto: SP

Patrick werd één van de vijf wethouders in het nieuwe college en Bas Maes werd naast afdelingsvoorzitter, ook fractievoorzitter. Met zijn nul jaar ervaring in de raad en vier jaar ervaring als commissielid, was hij verreweg het meest ervaren raadslid van de SP dat verder vooral nieuwe gezichten kende. Ondanks dit gebrek aan ervaring heeft de fractie van het begin af aan goed werk geleverd. Er werden goede inhoudelijke bijdrages geleverd in de commissies en raadsvergaderingen. Maar ook op straat bleef de SP-fractie zichtbaar door maandelijks te gaan buurten in de buurt om zo gevoel te houden met wat er leeft op straat onder de mensen. Dat is hoe de SP zich onderscheidt. 

Foto: SP

Als wethouder kreeg Patrick meteen te maken met de huisvesting van 400 vluchtelingen in de voormalige gevangenis De Boschpoort. Ondertussen kwam ook de deadline van 1 januari steeds dichterbij, vanaf die datum komen allerlei nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg op het bordje van deze wethouder te liggen. Ondertussen kreeg hij het ook nog voor elkaar de begroting met brede steun - zeven van de negen partijen stemden voor - door de raad te loodsen. Daarmee werden het beleid en de centen die daarbij horen voor het komende jaar vastgelegd. Ook de contracten op het gebied van jeugdzorg zijn op tijd rond en de opvang van vluchtelingen is zonder problemen verlopen. 

Foto: SP

Omdat veel bestuursleden inmiddels waren doorgestroomd naar de fractie, was het de hoogste tijd om in juni een nieuw bestuur te kiezen. Unaniem kozen de leden voor Cees Venderbos als nieuwe voorzitter en ook de overige leden van het negenkoppig bestuur konden op brede steun rekenen. Ook het nieuwe bestuur heeft ervaren dat alle begin moeilijk is. Dat er mensen komen en gaan in een bestuur is gebruikelijk, maar inmiddels is geleerd dat ook de communicatie daarover naar de achterban toe van wezenlijk belang is. Ondanks de opstartproblemen is de afdeling onder aanvoering van dit bestuur wel blijven draaien en zijn alle taken vervuld.

Foto: Omroep Brabant

De lessen die we van andere afdelingen geleerd hebben met betrekking tot collegedeelname, zijn ter harte genomen. We zijn niet achterover gaan leunen en hebben onszelf ook niet terug getrokken in de ivoren toren genaamd het stadhuis. Om de week zijn we de straat op gegaan om te buurten in de buurt of er gewoon te staan op een winkelcentrum. Dit om verhalen te horen van de inwoners van Breda voor wie we het uiteindelijk allemaal doen. Ondertussen stellen onze innigere banden met het stadskantoor ons in staat meer voor de mensen te kunnen betekenen. Door zichtbaar en onder de mensen te blijven, gaan we ons succes de komende jaren zeker uitbouwen. Op naar de negen zetels!

Foto: Perry Roovers

Naast de nieuwe zorgtaken en deze coalitie tot een succes maken, is er nog een doel voor het komende jaar: de Provinciale Statenverkiezing van 18 maart 2015. Natuurlijk zijn die van belang voor wie Noord-Brabant de komende jaren bestuurt, maar het is ook van belang voor de landelijke politiek. Statenleden kiezen namelijk Eerste Kamerleden. Een goede uitslag in maart kan dus zomaar de gedoogsteun die dit VVD en PvdA-kabinet in de Eerste Kamer krijgt, onderuit halen. Hiermee slaan we het fundament weg van al het asociale beleid wat er vanuit Den Haag op ons afkomt. Alle reden dus om er ook de komende maanden weer als vanouds vol voor te gaan. Het is belangrijker dan ooit!

Foto: SP

Ook het komende jaar hoopt SP Breda weer te kunnen rekenen op de steun van al die actieve leden. Daarnaast blijven we werken aan de samenwerking met andere partijen voor zover die een eerlijker en socialer Breda ten goede komt. Zodra dat in het geding komt dan kunnen de mensen erop vertrouwen dat de SP in actie komt. Dat was zo in 2013 en de jaren daarvoor, dat bleef zo in 2014 en dat zal zo blijven in 2015 en de jaren erna!

Gelukkig nieuwjaar allemaal!

Tekst door Bas Maes, foto's (tenzij anders vermeld) door Bas Maes en Paul Marijnissen 

U bent hier