h

WEG NAAR PASSEND WERK

14 december 2014

WEG NAAR PASSEND WERK

Foto: SP
Tot grote tevredenheid van de SP, worden er belangrijke stappen gezet bij het beter begeleiden van mensen naar werk. Donderdag besprak de Commissie Economie over de nieuwe Participatiewet die de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk maakt voor nieuwe taken op dit gebied. “De SP geeft het college een compliment! Het beleid is sociaal gemaakt, ondanks het gebrek aan tijd en geld waar Den Haag de gemeenten mee opzadelt, “ zegt SP-gemeenteraadslid Jamal El Kaddouri. “Het gaat vooral over vier belangrijke punten, namelijk het niet zinloos hoeven te solliciteren, het deels in stand houden van de sociale werkplaats, geen verplichte tegenprestatie en de aandacht voor de manier van mensen benaderen.”

In de plannen klinkt duidelijk door dat de SP in Breda aan de knoppen zit. Veel andere gemeenten kiezen er bijvoorbeeld voor de sociale werkvoorziening geheel af te bouwen. Ondanks dat de financiering nog onzeker is, gaat de coalitie van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97 ervoor zorgen dat er in Breda beschut werk blijft voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook het zinloos - en daarmee vaak ook vernederend - solliciteren voor mensen die werkeloos zijn wordt aan banden gelegd evenals de verplichte tegenprestatie voor een uitkering. El Kaddouri: “Ook wij vinden dat iedereen recht heeft op een baan. We zijn dan ook blij dat het college mensen niet langer aan hun lot over laat, maar ze begeleid naar passend werk.

Op de wijze waarop mensen soms worden aangesproken door ATEA, de zogenaamde wijze van bejegening, heeft de SP nog wel kritiek. De huidige realiteit is anders dan de theorie. De SP heeft al met ATEA gesproken na klachten die de SP-Hulpdienst ontvangen heeft.  “Het zijn verontrustende geluiden. Zoals die van een man van twintig jaar die ik gisteren nog gesproken heb,” zegt El Kaddouri. “Een gemotiveerde, intelligente jongeman die systematisch weggepest en gecriminaliseerd werd tijdens het aanvragen van een uitkering. Dat kan niet en wij gaan er op letten dat dit vanaf nu anders gaat in Breda!”

(Afbeelding: Gemeente Breda)

Reacties

Degene die Pest moet aangepakt worden zowieso,maar laat iedereen in zijn waarde en laat ze het werk doen wat ze ook zelf fijn vinden om te doendaar moeten we naartoe werken,maar onze SP houdt het wel in de gaten!
Komt goed!

Reactie toevoegen

U bent hier