h

Begroting 2015: Zuinig en sociaal

5 oktober 2014

Begroting 2015: Zuinig en sociaal

Vrijdag presenteerde het college van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97 de begroting voor 2015. Daarin staat waar het stadsbestuur het geld, een kleine 600 miljoen euro, het komend jaar aan uitgeeft. "Zuinig en sociaal," is SP fractievoorzitter Bas Maes zijn eerste reactie. De komende tijd zal de begroting nader besproken worden in de gemeenteraad. De eerste indruk is in ieder geval positief. "In deze begroting zien wij veel van onze ideeën terug," zegt Maes. "Bovendien weet nu heel Breda dat met een SP-wethouder op financiën, er degelijk financieel beleid wordt gevoerd."

Nieuwe taken met minder geld

Het jaar 2015 zal vooral in het teken staan van de decentralisaties, de nieuwe taken voor zorg, jeugd en arbeidsparticipatie waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt. Het geld dat de gemeente hiervoor krijgt is minder dan daar waar men het voorheen in Den Haag mee deed. “Daarom zijn wij ook blij dat de uitvoeringsplannen op schema liggen en er bovendien een potje van 20 miljoen achter de hand wordt gehouden mocht het allemaal tegenzitten,” zegt Maes. “We moeten natuurlijk voorkomen dat de burgers van Breda slachtoffer worden van de Haagse bezuinigingsdrift.”

Degelijk financieel beleid

De vrees dat met een nieuw links college de gemeentelijke belastingen omhoog zouden schieten, is met deze begroting ook meteen weggenomen. Maes: “Al bij de presentatie van het coalitieakkoord is de belofte gedaan dat het totaal aan gemeentelijke belastingen niet harder zouden stijgen dan de inflatie. Wij constateren nu dat aan die belofte wordt voldaan.” Ook is er een sluitend financieel meerjarenperspectief en is er voldoende weerstandsvermogen. Maes: “Daarnaast is er ook genoeg geld om te investeren in onderwerpen die voor de SP van belang zijn, zoals armoedebestrijding, maatschappelijke opvang, milieu en cultuur.”

Betaalbaar wonen blijft zorgelijk

Vanwege de door het kabinet opgelegde verhuurdersheffing moeten de Bredase woningcorporaties vele tientallen miljoenen euro’s afdragen per jaar. Dit wordt in heel Nederland doorberekend in de huur en dat zie je dus ook in Breda. Mensen zijn veel meer geld kwijt aan woonlasten dan dat zou moeten. “Dit college doet -  nu de corporaties vleugellam zijn door de verhuurdersheffing - terecht een beroep op marktpartijen om ook een bijdrage te leveren op het gebied van betaalbare woningen,” zegt Maes. Er komt voor mensen die op straat dreigen te komen staan een Ondersteuningsfonds om dat te voorkomen.

Buurtbegrotingen

Geheel nieuw is het idee van de buurtbegroting om inwoners meer invloed op financiële keuzes voor hun buurt of wijk uit te laten oefenen. Het komend jaar zal daar in een aantal wijken bij wijze van proef mee gewerkt worden. “De SP zegt altijd “de buurt is de basis” en je moet de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de mensen zelf leggen,” zegt Maes. “Met een beetje hulp van de gemeente zijn de inwoners van Breda prima in staat aan te geven wat het beste is voor hun wijk of dorp.” In de gemeenteraadsvergadering van 13 november zal de begroting 2015 worden behandeld en vastgesteld.

Zie ook de site van de gemeente voor de Begroting 2015

Reactie toevoegen

U bent hier