h

SP programma "Voor de mensen" gepresenteerd

17 januari 2014

SP programma "Voor de mensen" gepresenteerd

100% sociaal en voor de mensen Breda is een middelgrote, Bourgondische stad waar het fijn  wonen, werken, studeren en bovenal fijn leven is.  De SP wil dat graag zo houden en gaat voor een 100% sociaal Breda. De afgelopen jaren stonden  vooral in het teken van boekhouden, economische belangen en prestigeprojecten. Deze politiek vergroot de tweedeling in de samenleving en is een  doodlopende weg. Het is het tijd voor de menselijke maat. Op 19 maart kunt u het verschil maken. Wordt Breda nog harder, wordt de  tweedeling nog groter of gaan we bouwen aan een  socialere, menselijkere en duurzamere stad. Dat er
minder geld uit Den Haag naar de gemeente komt is  een feit. Ook een stadsbestuur met de SP zal  keuzes moeten maken. Wij doen dat wel met oog
voor de mensen.

“ Voor de mensen” In ons verkiezingsprogramma presenteren wij onze plannen voor Breda. De SP ziet Breda niet als BV maar als een stad voor de mensen. Ook wij doen het zuinig aan met uw belastinggeld. En we vragen een extra bijdrage van mensen die het toch al goed hebben. Zo behouden we de voorzieningen in dorpen en wijken. Wij laten mensen niet in de kou staan
en investeren in werk, wonen, zorg en zekerheid. Waar wij ons de komende vier jaar voor inzetten:

  • Geld voor de zorg gaat naar de zorg. We verzetten ons tegen Haagse bezuinigingen en besteden het
    geld aan kleinschalige thuis- en buurtzorg, niet aan managers en bureaucratie;
  • Echte banen voor een fatsoenlijk loon. Met maatwerk investeren we in de werknemer zelf en niet in zinloze
    re-integratie trajecten. We halen weer echt werk  naar Breda;
  • We verkleinen de tweedeling tussen arm en rijk. We helpen mensen de negatieve spiraal te doorbreken. We wijzen hen actief op de mogelijkheden en regelingen die er zijn en breiden die uit;
  • Betaalbaar wonen voor iedereen. Per jaar komen er 1.000 betaalbare woningen bij. We pakken de woonlasten aan door woningen te isoleren en het verlagen van de afvalstoffenheffing;
  • Geen gesjoemel met ons belastinggeld. We besteden geen geld aan prestigeprojecten zoals het MOTI, een WTC of een verhoogde trambrug. We investeren in mensen en in buurten.

De afgelopen 20 jaar streden we vooral met u op
straat. De komende periode blijven we dat natuurlijk doen. Hoe groter we worden in de raad hoe beter dat gaat en desnoods besturen we ook mee. Maar alleen in een college dat weet dat ze er is voor u - en niet omgekeerd. U leest in ons verkiezingsprogramma meer over onze ideeën.

U bent hier