h

Geld voor de zorg gaat naar de zorg

25 januari 2014

Geld voor de zorg gaat naar de zorg

Dat was gisterenavond één van de uitkomsten na de bespreking in de commissie maatschappij over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). “De SP strijdt al jaren voor de zorg en is blij dat wethouder Bergkamp nu de toezegging doet dat het geld voor de zorg ook echt naar de zorg gaat” zegt Dirk Uyl, commissielid van SP Breda. “Zo halen we in de aanloop naar de verkiezingen al een mooi punt binnen uit ons verkiezingsprogramma”.

Tijdens de bespreking over de WMO is ook toegezegd dat de gebruikers van de WMO centraal komen te staan. Niet alleen als er gesproken wordt over welke zorg een burger krijgt, maar ook als er iets niet goed gaat of als men als gebruiker van de WMO er niet uitkomt met de gemeente. “Je moet er niet aan denken dat de gemeente, die betaalt voor de zorg, straks gaat beknibbelen op de toewijzing van zorg” aldus Uyl. Daarom heeft de SP voorgesteld dat er in de Commissie Bezwaar en Beroep van de Gemeente Breda ook cliënten zitting nemen. “Zij kunnen als geen ander beoordelen of de gemeente de gebruiker centraal stelt”.

Ook gisterenavond heeft de SP weer fel geprotesteerd tegen de enorme besparingen op de zorg. Dichtbij de mensen kleinschalig zorg organiseren is zeer goed, maar er wel moet voldoende geld voor zijn. En niet zoals het nu gebeurt met te weinig geld alle verantwoordelijkheid over de schutting gooien. “We zullen ons dan blijven verzetten tegen deze onverantwoorde bezuiniging vanuit Den Haag” stelt Uyl

U bent hier