h

SPeed daten groot succes!

8 november 2013

SPeed daten groot succes!

Er zijn veel manieren om actief te zijn bij SP Breda. Naast het bestuur, de fractie en het actieteam zijn er binnen de afdeling zo’n twintig werkgroepen die allerlei activiteiten verrichten. “Dit loopt uiteen van het bemensen van de hulpdienst tot het ondersteunen van de fractie op bepaalde onderwerpen.” zegt ledencoördinator Ria Wiegeraad. “Om de ruim 500 leden een hernieuwde kennismaking te geven met al die werkgroepen, hebben we met veel succes een ‘SPeed date’-avond georganiseerd.”

Foto 01

In blokjes van vijf minuten trokken de massaal naar het buurthuis aan de Scheldestraat toegestroomde leden, langs de vele tafeltjes. Daar werden zij enthousiast bijgepraat over websitebeheer, het lay-outen van het maandblad, de SP jongeren van ROOD, actievoeren, enzovoorts, enzovoorts. Het doel van de avond was naast informeren ook activeren. Wiegeraad: “We hebben al veel actieve leden in Breda en er is vanavond weer een groot aantal actievelingen bijgekomen. Deze succesvolle avond krijgt zeker een vervolg!”

Foto 02 Foto 03

Foto's door Paul Marijnissen

U bent hier