h

SP wil voortgang stadscamping

1 november 2013

SP wil voortgang stadscamping

De vele ontsierende braakliggende vlaktes zijn de SP Breda een doorn in het oog. Wij zien deze lege terreinen graag nuttig ingezet worden en steunden begin 2012 dan ook de motie voor een stadscamping in Breda. De Seeligkazerne werd door het college als optimale plek aangewezen maar defensie heeft geen zin om daaraan mee te werken. Sindsdien bleef het stil van de kant van het college.

foto 01

Reden voor de SP om samen met Stichting Braak aan de bel te trekken. Als de Seeligkazerne niet haalbaar is, zijn er voldoende alternatieven. Zo ziet Stichting Braak het terrein tegenover het zo succesvolle Belcrum Beach wel zitten voor een stadscamping. Reden voor de SP om, samen met de initiatiefnemer van de motie destijds Leefbaar Breda, de volgende vragen aan het college te stellen.

1. Hoe staat het met de ontwikkelingen van een stadscamping op de Seeligkazerne? Klopt het dat defensie niet langer meewerkt aan het (tijdelijk) gebruik als camping? Verandert dat nog in de (nabije) toekomst?

2. Indien er geen voortgang zit in de stadscamping op de Seeligkazerne, welke alternatieve locaties die onderzocht zijn komen nog meer in aanmerking als stadscamping?

3. Bent u bekend met het plan van Stichting Braak om tegenover Belcrum Beach het terrein Zoete Inval 6-8 mogelijk als stadscamping in te richten of eventueel een alternatief terrein. Hoe staat u hier tegenover?

4. Voor zover wij weten is het terrein eigendom van de gemeente, is de bodem geschikt (want zacht) en kan het meeliften met ontwikkelingen in de omgeving. Kloppen deze aannames en onderschrijft het college ze?

5. Op welke termijn zien we een nadere uitwerking van het college, samen met de initiatiefnemers van Stichting Braak, tegemoet die recht doet aan de oproep van de gemeenteraad zoals verwoord in de genoemde motie?

U bent hier