h

Dag van de Armoede: Tweedeling in Breda

17 oktober 2013

Dag van de Armoede: Tweedeling in Breda

17 oktober, de Internationale dag van de armoede, in Breda leeft 1 op de 10 huishoudens onder de armoedegrens. Daarmee scoort de welvarende Parel van het Zuiden hoger dan het landelijk gemiddelde, een twijfelachtige eer. Er zijn in Breda zelfs wijken waar er op elke vier huishoudens, er één onder die armoedegrens leeft. Hoe het is om rond te komen, werd door de landelijke fractie van de SP gevraagd aan de uitkeringsgerechtigden zelf.
Aan die enquête deden 22 mensen uit Breda mee. Enkele van die reacties zijn hieronder geplaatst. SP Breda is benieuwd of dit ook door anderen in Breda zo wordt herkend.

SP raadslid Joyce van der Sanden: "Vertel ons uw verhaal via breda@sp.nl of stuur het op naar SP Breda, Stadserf 1, 4811 XS BREDA. Dan zullen wij het doorvertellen aan wethouder Sociale zaken, VVD miljonair Cees Meeuwis. In de hoop dat hij zich dan meer zorgen gaat maken om de menselijke waardigheid in uw bestaan dan om de WOZ-waarde van zijn huis".

Om u alvast een eerste indruk te geven hieronder enkele cijfers en ervaringen van de 22 Bredanaars die meededen aan de landelijke enquete. 10 van hen leven langer dan twee jaar van een uitkering. 4 ontvangen die pas een paar maanden. 11 verrichten een tegenprestatie voor de ontvangen uitkering. Van de 22 kunnen er 6 wel werken mits aanpassingen aan de werkplek vanwege invaliditeit en/ of ziekte. Enkele quotes:

“Het gebrek aan respect voor de medemens in de bijstand of niet. Daar zouden politici eens bij stil moeten staan, per slot van rekening hebben zij een voorbeeldfunctie. Als je van zo weinig geld moet rondkomen en geen schulden heb opgebouwd dan verdien je juist respect.”

“Door omstandigheden zit ik al jaren in de bijstand. Ben volledig afgekeurd en heb geen sollicitatieplicht. Ik ben altijd redelijk toe kunnen komen met mijn geld. Om niet in de schulden te komen ga ik nu nog maar 2 x in de week naar buiten een maal voor de boodschappen en 1 x om mijn Moeder te bezoeken. Ik heb nu moeite om groente en fruit te kunnen kopen en zo gezond mogelijk te eten van het bedrag dat ik heb. Het leven is de afgelopen jaren heel moeilijk geworden, vooral als je al wat langer in de bijstand zit.”

“Mijn uitkering bijstand is aangevraagd met partner. Van die tijd geen inkomsten. ATEA Groep SOZA trekt 8 weken uit voor afhandeling en nu krijg ik een brief dat alle documenten niet compleet zijn. Dat was bij de intake geen sprake van. Ze traineren de boel opzettelijk. Ik heb drie dochters(studerend) en bijten momenteel op een houtje. Abject en infaam.”

“Waarom betaalt de gemeente Breda de WWB-uitkering zo laat. Als je geluk hebt wordt de uitkering op de 11e van de volgende maand gestort. Dus de uitkering van mei zou op 11 juni gestort moeten zijn. Maar hij is alweer te laat. Ik vind het schandelijk. In mijn vorige gemeente werd het geld gewoon aan het eind van de maand overgemaakt. Zoals het hoort.”

Landelijk onderzoek

U bent hier