h

Buurt tevreden ondanks overlast hangjongeren

6 oktober 2013

Buurt tevreden ondanks overlast hangjongeren

Zaterdagmiddag 5 oktober gingen een aantal SP-ers “Buurten in De Buurt” in de Haagse Beemden, in de omgeving van 't Blok. Aanleiding hiervoor was een verzoek vanuit die buurt om eens te komen buurten en dan specifiek te vragen naar eventuele problemen met overlast van hangjongeren.

Foto 01

Donderdag was de vragenlijst, die men ook online kon invullen, al rondgebracht met daarop vragen als: “Woont u met goede zin in uw buurt/straat? Voelt u zich veilig in deze wijk? Ervaart u overlast in uw woonomgeving? Zijn er genoeg buurthuizen, buurtvoorzieningen, sportvoorzieningen en winkels?"

In deze buurt zijn rijtjeshuizen (huur en koop door elkaar) en een paar etagewoningen en een flat van de woningbouwvereniging. Opvallend bij de flat en de etagewoningen was dat ze er nogal grauw grijs uitzien ten opzichte van de frisse, net van groot onderhoud voorziene, huurwoningen.

Gemiddeld genomen woont bijna iedereen hier met goede zin. Circa twee derde voelt zich veilig. Meer dan de helft ervaart geen overlast, de andere helft wel regelmatig en een enkeling vaak. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt dat er voldoende buurthuizen zijn. Het winkelaanbod wordt als voldoende ervaren met Winkelcentrum Heksenwiel om de hoek. Voor het merendeel zijn de sportvoorzieningen voldoende. Het jeugdaanbod vindt een derde goed, een derde redelijk en een derde slecht.

Daarnaast heeft men overlast van te hard rijdende auto’s in de straten. Ook is er last van hangjongeren bij de flat, en dan vooral in de trappenhuizen. Soms worden brievenbussen met vuurwerk opgeblazen. De huizen zijn zeer gehorig, ook dat zorgt voor een gevoel van overlast. En verder werd de wens geuit dat er betere speeltuinen komen voor kleinere kinderen en dat die beter onderhouden worden.

Hoewel dit kleine stukje Haagse Beemden tevreden oogt, is het juist opvallend dat als men ontevreden is, dit te maken heeft met hangjongeren, lawaai of huurwoningen die onderhand ook toe zijn aan een opknapbeurt om weer helemaal met de tijd mee te gaan. De SP fractie zal in ieder geval met de woningbouwcorporatie en de stadsmarinier contact zoeken en de uitslag van de enquête bespreken.

(Foto door Peter Nuijten)

U bent hier