h

Wethouder zegt SP toe: nader onderzoek “Klik voor Wonen”

5 december 2012

Wethouder zegt SP toe: nader onderzoek “Klik voor Wonen”

Na herhaaldelijke pogingen de wethouder en overige partijen ervan te overtuigen dat het woningtoewijzingssysteem “Klik voor Wonen” tekort schiet, lijkt het kwartje te zijn gevallen. Naar aanleiding van het zoveelste schrijnende praktijkvoorbeeld dat de SP aandroeg, heeft wethouder Bob Bergkamp toegezegd met de corporaties over de afhandeling hiervan in gesprek te gaan. In dit specifieke geval ging het om een driekamerappartement dat naar een elders wonende vrijgezel ging in plaats van een inmiddels dakloze moeder met drie kinderen. Woordvoerder bouwen en wonen van de Bredase SP-fractie Bas Maes: "Wij zijn blij dat we met het steeds maar weer benoemen van dit alsmaar groter wordend probleem, bij hebben kunnen dragen aan het voortschrijdend inzicht van de wethouder." De resultaten worden eerste kwartaal 2013 verwacht.

U bent hier