h

Is er nog plaats in de herberg?

21 december 2012

Is er nog plaats in de herberg?

Wethouder Bergkamp ziet geen reden dak- en thuisloze gezinnen echt voorrang te geven bij woningtoewijzingen. Dat is de teleurstellende conclusie na de raadsvergadering van gisterenavond. Dat terwijl voor iedereen toch duidelijk is dat je zonder woning niet volwaardig mee kan doen in de samenleving. De gezinnen geven het zelf ook aan: Zonder goed toewijzingsbeleid geen woning. Zonder woning geen inschrijving in het GBA (gemeentelijk basis administratie). Zonder inschrijving in het GBA geen recht op uitkeringen en toeslagen. Zonder uitkeringen en toeslagen geen bestaanszekerheid. Zonder bestaanszekerheid geen participatie. "Dat is ook een participatieladder, maar dan wel de ladder af", zegt SP Raadslid Joyce van der Sanden. "Het is voor volwassenen al erg genoeg. Als er ook nog eens kinderen bij betrokken raken is het helemaal zorgwekkend. Alleen de allerbrutaalste ouders, die de weg naar de wethouder weten te vinden, lukt het soms om snel een woning voor zichzelf en de kinderen te bemachtigen".

De wethouder wil de gezinnen hoogstens voorrang geven op alleenstaanden. Dat is een klein stapje in de goede richting. Maar ook dan nog sluiten ze achteraan in de rij bij reageren op woningen. Het blijft dan nog maar afwachten hoe lang het duurt voor ze een woning bemachtigen. "Iedereen die dak of thuisloos is moet zich dus maar komen melden", zegt Van der Sanden. "Dan helpen we ze op weg naar wethouder Bergkamp. Op den duur moet de wethouder dan wel gaan inzien dat hij het beter structureel kan oplossen".

Het kan en moet anders. Al was het maar omdat Nederland het verdrag inzake de rechten van het kind, New York 20 november 1989, heeft geratificeerd waarin staat dat de overheid aan een gezin, als kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en bijstand zal verlenen opdat het gezin de verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen.

Aanmelden kan via de Hulpdienst van SP Breda: 06 - 30 97 78 75 en/ of hulpdienstbreda@sp.nl

U bent hier