h

Bezoekerspas voor parkeren in de Binnenstad

11 juni 2012

Bezoekerspas voor parkeren in de Binnenstad

Er moet een bezoekerspas komen voor bewoners. Dat vindt 78% van de bewoners die de SP-enquete invulde. De SP startte begin dit jaar een onderzoek onder bewoners van de binnenstad. Aanleiding daarvoor is de voortdurende discussie over het huidige parkeerbeleid. Belangrijkste vraagstuk voor de SP was hoe groot de wens is tot een bezoekerspas. " Die bezoekerspas moet er dus komen", zegt Joyce van der Sanden: Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna zes op de tien het een probleem vindt dat bezoek moeten betalen om op visite te kunnen komen. Oudere bewoners maken zich zorgen dat zij hierdoor in een isolement raken".

parkeren

Intussen zijn de resultaten bekend van 299 bewoners. Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 40% vindt dat er in de binnenstad te weinig parkeerplaatsen zijn voor de eigen bewoners maar ook voor het bezoek. Zeker in de avonduren is het erg lastig om een parkeerplaats te vinden. Vandaar dat er ook een aantal mensen tegen de bezoekerspas zijn. Van Der Sanden " Zij zijn in de meeste gevallen ongerust over de gevolgen voor hun eigen parkeerplaats. De vrees bestaat dat de bezoekerspas in de toekomst ook zou gelden op parkeerplaatsen die nu uitsluitend zijn voorbehouden aan vergunninghouders."

U bent hier