h

Seniorenwerkgroep SP van start

21 april 2012

Seniorenwerkgroep SP van start

Op woensdag 18 april 2012 riep SP Breda de oudere leden bijeen voor een succesvolle bijeenkomst. Oud fractievoorzitter Frank Vergroesen gaf een korte uitleg over de afdeling, de samenhang tussen leden, bestuur en fractie. Vergroesen: “Uw stem wordt gehoord op lokaal niveau. Ziet u zaken in uw omgeving die voor problemen (kunnen) zorgen, neem dan contact op met onze afdeling. Als we zien dat die zaken ook landelijk een rol spelen, dan geven we ze door aan onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.”.

Als mensen problemen hebben met de gemeente, bijvoorbeeld over een uitkering, of andere zaken, dan kunnen ze daarvoor terecht bij de SP Hulpdienst. De hulpdienst helpt leden, maar ook niet-leden om hun problemen op te lossen. Bij de SP Hulpdienst is de privacy in goede handen.

Peter Ligtvoet, actieve oudere, gaf een korte uitleg over deze hulpdienst en noemde voorbeelden waarbij geholpen kan worden, zoals problemen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Belastingdienst, de woningbouwvereniging.

De aanwezigen vragen daarnaast aandacht van de SP voor de gevolgen die ouderen ondervinden door de sluiting van de buurthuizen in Breda. Ouderenorganisaties hebben de Gemeente Breda om hulp en uitleg gevraagd, maar de brieven worden niet beantwoord. Één van de aanwezigen meldt dat het bestuur en de beheerder van een buurthuis maling hebben aan de vrijwilligers en gebruikers. Er wordt niet geluisterd, en ouderen gaan weg. Zo wordt het daar van zelf stil.

Vergroesen :”Onze volgende bijeenkomst, begin juli zal voornamelijk gaan over de gevolgen voor ouderen door deze sluitingen en bijkomende problematiek.”.Bestuurslid Rob Visser: “Graag horen wij van onze ouderen hoe wij ze kunnen helpen. Ook vernemen wij graag wat de gevolgen zijn van politieke beslissingen. U kunt ze melden aan rob@spbreda.nl. We bespreken ze dan de volgende bijeenkomst.”.

Bij voldoende belangstelling wil SP Breda in september van dit jaar een excursie organiseren voor ouderen naar bijvoorbeeld het Europarlement in Brussel of de Tweede Kamer in Den Haag.

U bent hier