h

Bouwen voor de leegstand in Breda geen probleem

20 april 2012

Bouwen voor de leegstand in Breda geen probleem

Bouwen voor de leegstand wil niemand in Breda, tenzij het geld en prestige oplevert voor de gemeente. Dat is de conclusie die de SP trekt uit de raadsvergadering van donderdagavond. Als een ondernemer of instelling in het stationsgebied gaat bouwen is het ineens niet meer zo heel erg als er dan een school, kantoor of bedrijf leeg komt te staan. "Dit opportunisme verbloemt het wanbeleid dat afgelopen jaren is gevoerd", SP fractievoorzitter Patrick van Lunteren: " De megalomane plannen waren van begin af aan gedoemd te mislukken. Ontwikkelen in het stationsgebied moeten nu de schuldenlast van dat wanbeleid voorkomen. Dat mag van de overige partijen blijkbaar ten koste gaan van de rest van de stad".

LeegstandprotestEen voorstel van de SP om leegstand in de stad en de regio te voorkomen als gevolg van verplaatsing van activiteiten naar het stationsgebied haalde het niet. Iedereen vond het goed idee om pas ontwikkeling toe te staan als het oude pand een nieuwe bestemming heeft. Toch stemde op de SP na iedereen tegen. Dit druist in tegen alle mooie beloften en zorg die partijen uitspreken als het gaat om leegstand. " Vooral van GroenLinks, D66 en de PvdA verbaast mij dat", zegt Van Lunteren: " Landelijk hebben die partijen de mond er van vol. Maar als ze er echt wat aan kunnen doen haken ze af. Met dit soort halfslachtige keuzes verliezen we de slag om Nederland. De overheid zou de regie moeten pakken op de vastgoedontwikkeling. Nu leveren we onze kostbare ruimte over aan het geld en de grillen van de markt".

In 2007 is door de gemeenteraad een groots en surrealistisch plan vastgesteld. Breda moest en zou de poort naar Europa en de Wereld worden met een WTC en grote internationale hoofdkantoren. Toenmalig SP woordvoerders Frank Vergroessen en Koos Gouka waarschuwden destijds al voor de waanzin er van. Er werd gesproken alsof die bedrijven in rijen dik voor de poort zouden staan. Van Lunteren: "De Euro en Dollartekens vertroebelden toen de blikken van de gemeenteraad en dat doen ze anno 2012 blijkbaar nog steeds. Het wordt tijd voor meer realisme en een nuchtere kijk op de positie van provinciestad Breda".

10 voorstellen tegen leegstand
Visie SP Breda op bouwen en wonen

U bent hier