h

Geslaagde thema-avond onderwijs

11 februari 2012

Geslaagde thema-avond onderwijs

Buiten vroor het stevig, binnen in gemeenschapshuis De Wegwijzer was de discussie verhit. En dat kwam niet alleen door de op hol geslagen verwarming. Een zaal vol met zeer gemengd publiek wisselde van gedachten over de actuele thema’s met betrekking tot het onderwijs. Zo waren er naast SP’ers ook politici van andere partijen, docenten en natuurlijk studenten. Kortom een zeer geslaagde eerste thema-avond die zeker een vervolg zal gaan krijgen.

Thema-avond Onderwijs

Eerste Kamerlid en hoogleraar Eric Smaling legde aan de aanwezigen uit hoe onderwijswetten tot stand komen. Via de Tweede Kamer met een advies van de Raad van State komen de wetsvoorstellen van het kabinet op het bordje van de Eerste Kamerleden. Ondanks dat deze voorstellen vaak niet best zijn worden ze dankzij de steun van de SGP aan de regeringspartijen VVD, CDA en PVV met de kleinst mogelijke meerderheid van 38 tegen 37 aangenomen.

Thema-avond Onderwijs

Ook leraar geschiedenis en actievoerder Peter van Schijndel was aanwezig. Naar zijn mening is het meer dan terecht dat ouders klagen over grote klassen en de verminderde kwaliteit van onderwijs. Alleen moeten ze dat volgens hem niet doen bij de scholen maar in Den Haag. Scholen krijgen voortdurend onderwijs“vernieuwingen” van bovenaf opgelegd die moeten worden uitgevoerd met steeds minder geld. Met een reactie van één van de
aanwezigen dat scholen niet moeten klagen maar innoveren was hij het dan ook niet eens.

Lieke Smits, bestuurslid van SP jongerenorganisatie ROOD en zelf student, vertelde aan de hand van foto’s over de protesten van de afgelopen tijd. Ook besprak ze wat studenten allemaal dreigt te gaan overkomen wanneer de plannen van dit kabinet doorgaan: een langstudeerdersboete, afschaffing van de studiebeurs en een “ophokplicht”. Dit laatste betekent dat scholieren verplicht onzinnige uren in een lokaal moeten zitten zodat aan de norm van 1040 uren les voldaan wordt.

Thema-avond Onderwijs

Vanzelfsprekend kregen ook overige aanwezigen de gelegenheid hun verhaal te doen en vragen te stellen. Hier werd mede door enkele aanwezige studenten en onderwijsmensen dankbaar gebruik van gemaakt. Tot slot was er ook nog een filmpje waarin een scenario geschetst werd van één schoolgebouw waar in een dag- en in een nachtploeg kinderen onderwezen werden vanwege de efficiency. Na afloop was er nog de gelegenheid om na te kletsen aan de bar.

Thema-avond Onderwijs

U bent hier