h

Driesprong: Wie wil mag terug

17 februari 2012

Driesprong: Wie wil mag terug

Tot grote vreugde van oud-bewoners en de SP heeft de wethouder toegezegd dat alle oud-bewoners van de Vlielandstraat en Texelstraat die dat willen, terug kunnen keren naar hun geliefde wijk Driesprong. Aanvankelijk kwamen er in de plannen maar 14 betaalbare woningen terug voor de in 2008 gesloopte 142 woningen.

Oud-bewoners, met een terugkeergarantie op zak, waren hierover verontwaardigd. WonenBreburg heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het aantal terugkeerders. Een groot deel van deze terugkeerders is echter niets gevraagd.Dat was de aanleiding voor oud-bewoners en de SP om bij de wethouder en WonenBreburg aan de bel te trekken voor aanvullend onderzoek.

Dit onderzoek is inmiddels bijna afgerond en er zijn ruim 40 gezinnen die aangegeven hebben terug te willen. In antwoord op schriftelijke vragen heeft de wethouder laten weten dat er voor al die bewoners geschikte huisvesting in de nieuwbouwplannen gaat komen.

Mede dankzij de inzet van een zeer fanatiek actiecomité van oud-bewoners is dit succes bereikt. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen burgers en SP en eens te meer het bewijs dat actie voeren helpt!

U bent hier