h

Biomassa Geen Ja en Geen Nee

4 februari 2012

Biomassa Geen Ja en Geen Nee

De SP-fractie heeft zich afgelopen donderdag onthouden van stemming over de biomassacentrale. Daarvoor moest de fractie samen met PvdA en Breda 97 even de raadszaal verlaten. Het voorstel waarin gevraagd werd om goedkeuring voor een bedrag van ruim 17 miljoen euro voor bouw van een gemeentelijke biomassacentrale was door wethouder Willems (GroenLinks) zeer slecht voorbereid en onderbouwd. Dat vindt niet alleen de SP, dat vindt de voltallige raad inclusief zijn eigen partij. SP fractievoorzitter Patrick van Lunteren: “ Juist in deze tijd waarin elke euro vier keer moet worden omgedraaid reken je op een goed onderbouwd voorstel. Het gaat om heel veel gemeenschapsgeld. Daar wil de SP niet mee gaan gokken. We zijn erg voor duurzame energie maar konden op basis van zo’n onzorgvuldig voorstel geen behoorlijke afweging maken”.

Er zijn tenminste drie redenen waarom de SP voor wilde stemmen. Ook de SP staat voor een duurzame toekomst met schone energie. Daar hoort, de komende 40 jaar, biomassa als energiebron ook bij. Een gemeentelijke energiebedrijf kan, na de verkoop van de aandelen Essent, weer enig grip krijgt op deze basisvoorziening in de stad. En ten derde kan in tijden waarin de inkomsten van Breda vanuit het rijk en de gronduitgifte teruglopen een biomassacentrale weer wat geld opleveren. Dat geld is hard nodig om bijvoorbeeld buurthuizen, thuiszorg, WMO, sociale werkplaatsen en cultuur weer wat vet op de botten te geven.

Er zijn twee zeer zwaar wegende redenen waarom we niet voor of tegen konden stemmen.
Het hele plan voor de biomassacentrale stond bol van de aannames. Aannames die verder niet onderbouwt werden maar wel zeer grote financiële risico’s met zich meebrengen. Dat concludeerde ook het onafhankelijk adviesbureau Ernst en Young. Belangrijkste daarvan is dat het project afhankelijk is van een rijkssubsidie voor duurzame energie. Dat is nodig om het prijsverschil op te heffen met de goedkopere energie uit de kolencentrale in Geertruidenberg. Als die onverhoopt niet doorgaat, wat dan? Daar was geen antwoord op. De circa 12 miljoen die we dan mislopen kan niet door de afnemers opgehoest worden die noodgedwongen aan het stadsverwarmingnet zijn gekoppeld. En al helemaal niet door de overige inwoners van Breda. Daar wees de heer van Rhijn van Comité WoekerWarmte ons terecht op.

De locatiekeuze op het voormalige Hero-terrein is ook opmerkelijk. Enerzijds omdat er totaal geen draagvlak voor is in de wijk Brabantpark. Anderzijds omdat er betere alternatieven zijn in de Krogten. Daar is niemand er tegen. De Krogten ligt veel noordelijker op het warmtenet waar het water volgens de wethouder nog warmer uit de Amercentrale komt. Als we zijn redenering volgen is dat dus ook daarom een veel betere locatie. Iedereen snapt dat als je water maar tien graden hoeft op te warmen dit minder energie kost dan wanneer je het twintig graden moet opwarmen. Dus dan lijkt het logischer om een kleinere goedkopere centrale noordelijker aan de pijp te koppelen en die warmte via de noordkant van Breda naar de te bouwen woningen af te voeren. Wethouder Willems van GroenLinks kiest voor de variant van energieverspilling en bouwt de centrale liever in Brabantpark. Voordeel voor Willems is dat hij dan meer CO2 besparing mag inboeken. De SP snapt de logica er niet van. Wij sparen liever het klimaat door de energie niet te verspillen.

De coalitiegenoten VVD, CDA en D66 hebben moeten buigen onder de druk en stemden in met het plan. Nog wel gefaseerd. Ze gokken nu met een voorinvestering van circa 3,4 miljoen euro gemeenschapsgeld op het binnenhalen van de subsidie. Daarna mogen we als raad nogmaals beslissen. “ Beter hadden ze Willems terug gestuurd met het verzoek alle risico’s en aannames beter te onderbouwen”, zegt Van Lunteren. “ Zeer onverantwoord om op basis van zoveel onzekerheden en met zoveel weerstand uit de stad toch door te drukken. Een kind snapt nog dat ze hiermee onomkeerbaar in de fuik zijn gelokt. Want wie durft straks nog terug te keren op zijn of haar schreden en die miljoenen als “helaas misgegokt met uw geld” aan de burgers te verkopen?”

U bent hier