h

Al veel reacties op enquête parkeren binnenstad

21 februari 2012

Al veel reacties op enquête parkeren binnenstad

Op 12 februari 2012 is de SP in het centrum van Breda gestart met een enquête. De SP vraagt daarin naar wat de bewoners vinden van het huidige parkeerbeleid. Dat dit onderwerp leeft blijkt wel uit de vele reacties die al in de eerste week ontvangen zijn. Ruim 200 mensen namen al de moeite de enquête in te leveren of online in te vullen. In de voor deze actie opgestelde enquête wordt onder andere gevraagd of er genoeg parkeerplaatsen zijn voor eigen gebruik en voor bezoekers. Ook vraagt de SP of een bezoekerspas gewenst is, dat is een pas waarmee bezoekers van mensen die in de binnenstad wonen goedkoper kunnen parkeren.

De enquête is door veertien SP’ers verspreid over ruim 5.000 woningen in de binnenstad. Met de reacties van bewoners gaat de SP aan de slag en men streeft ernaar om begin april de resultaten van de enquête bekend te maken.

De folderaars Foto van de enquete

U bent hier