h

Aanvullend onderzoek terugkeer Driesprong

25 januari 2012

Aanvullend onderzoek terugkeer Driesprong

Op aandringen van oud-bewoners en de SP is dinsdagavond 24 januari 2012 besloten dat er aanvullend onderzoek gedaan moet worden naar de terugkeerwens van 19 gezinnen. Met deze oud-bewoners heeft WonenBreburg geen contact gehad of is niet duidelijk of zij wel of niet terug willen
keren naar de te herbouwen Vlieland- en Texelstraat. Deze mensen worden uitgenodigd voor een gesprek om aan alle onduidelijkheid een eind te maken. Als zij aangeven terug te willen keren worden zij toegevoegd aan de lijst met 24 gezinnen die al eerder bekend was.

De vermoedens van bewoners dat het oorspronkelijke onderzoek niet zorgvuldig uitgevoerd was, blijkt dus terecht. Na inspreken in de commissie en schriftelijke vragen van de SP werd er een afspraak gemaakt tussen oud-bewoners en WonenBreburg om het eigen onderzoek van de bewoners met die van de corporatie te vergelijken. Uit dit vergelijk blijkt dus dat er 19 gezinnen buiten de boot dreigen te vallen. Als alle bewoners gebruik willen maken van hun terugkeerrecht gaat het in totaal om 43 gezinnen.

Ondanks de terugkeerbelofte heeft Wethouder Bergkamp al laten weten dat hij niet plan is veel meer dan de huidige 14 geplande betaalbare woningen in de Driesprong te bouwen. De overige gezinnen zullen dan tot minimaal 2020 moeten wachten op een woning in hun geliefde buurt. De SP en oud-bewoners zullen hoe dan ook niet akkoord gaan mocht deze situatie zich voordoen. Laat WonenBreburg en Wethouder Bergkamp vast gewaarschuwd zijn dat dan actie zal volgen! Afspraak is immers nog altijd afspraak!

U bent hier