h

College, win het vertrouwen terug

23 december 2011

College, win het vertrouwen terug

SP-fractievoorzitter Patrick van Lunteren kreeg zeer ruime steun voor zijn
oproep aan het college zich te gaan bezinnen. Het afgelopen jaar hebben ze verschillende
keren voorstellen onzorgvuldig de stad in geslingerd. Dat roept veel onrust op en dat moet
anders wat de SP fractie betreft. Van Lunteren: “ Het College van burgemeester en wethouders
moet maar eens laten zien wat ze het volgende jaar gaan doen om het vertrouwen van
Bredanaars en de SP terug te winnen”.

Van Lunteren stelde gisterenavond in de laatste raadsvergadering van het jaar de handelswijze
van de wethouders aan de kaak. De SP-fractie vindt de huidige handelswijze van het college
een stadsbestuur onwaardig. Zo ging het mis rond de WMO-brief over de scootmobielen, de
aanbesteding van de thuiszorg, de sluiting van buurthuizen, de verslaafde daklozenopvang,
de terugkeergarantie voor oud-bewoners van de Driesprong en de biomassacentrale
in Brabantpark. “In elke andere stad zou het allang leiden tot moties van afkeuring en
wantrouwen", zegt Van Lunteren. "Hier staat in de media dat ‘Gemeenteraad mild is voor het
College’. Alsof wij als raad het allemaal maar gewoon vinden. Dus niet”.

Een motie van wantrouwen of afkeuring had op dit moment geen zin. Die zou worden
verworpen en dan zou de discussie weer niet goed gevoerd worden. Een motie die oproept
tot zelfreflectie en bezinning is op dit moment reëler. "Zo als het nu gaat kan het in ieder geval niet langer”, zegt Van Lunteren. “ Vooraf normaal communiceren met de stad en draagvlak en begrip creëren voor politieke keuzes moet ook voor dit college mogelijk zijn”.

U bent hier