h

Ontslag in de thuiszorg

30 augustus 2011

Ontslag in de thuiszorg

De SP adviseert werkers in de thuiszorg hun ontslag aan te vechten. Vanaf januari 2012 zijn er nog maar 5 aanbieders voor thuiszorg in Breda. Van de 17 thuiszorgorganisaties die er nu zijn, blijft er maar 1 over. Die mag verder met vier nieuwe aanbieders. Daardoor zullen naar schatting zo'n 1000 werknemers in de thuiszorg hun baan verliezen bij de huidige “werkgever”. Een deel van hen kan bij een “nieuwe werkgever” aan de slag moeten. Een deel zal geen nieuwe baan vinden. “U hoeft dan geen genoegen te nemen met een ontslag, voordat u schriftelijk goede afspraken betreffende loon en arbeidscondities met een “nieuwe werkgever” heeft gemaakt”, zegt SP raadslid Maurice Spapens. “Onderteken niets, voordat u uw nieuwe arbeidscontract of voorstel daartoe door een arbeidsjurist, bijvoorbeeld van de Vakbond heeft laten controleren.”

Een aantal tips om ontslag aan vechten:

Ingeval dat u ontslag wordt aangezegd zonder dat er uitzicht is op een correct en aansluitend arbeidscontract bij een nieuwe werkgever, dan adviseren wij u direct bezwaar te maken volgens bijgevoegde voorbeeldbrief.

Deze brief zal later nodig zijn als Kantonrechters er aan te pas moeten komen. Zorg ervoor dat u een kopie van deze brief + het bewijs van aantekenen goed bewaard.

U zult deze brief ook nodig hebben in geval u een beroep moet doen op de WW-uitkering.

Indien u uw zaak tot aan de Kantonrechter komt, dan adviseren wij u, zo spoedig mogelijk juridische bijstand te zoeken. Er zijn een aantal mogelijkheden:

1. Juridische ondersteuning van uw Vakbond,
2. Pro Deo advocaat, (aanvragen op het Stadskantoor)
3. Als u in het bezit bent van een rechtsbijstandverzekering,
4. Rechtsagent - 0900 400 000 - direct juridisch advies, 1e beoordeling van de zaak gratis.

Nog meer vragen stuur ze naar de SP.

VOORBEELDBRIEF
(Aangetekend verzenden)

Naam van uw huidige werkgever
T.a.v. de Directie
Adres
Postcode en Plaats

Breda, datum.

Betreft: ontslag aanzegging thuiszorg op (datum) inzake (uw naam)

Geachte directie,

Naar aanleiding van het aangezegde ontslag, hetgeen u mijn inziens niet inhoudelijk en onvoldoende motiveert, roep ik nietigheid hiervan in. Ik verzoek u dan ook, mij een voor beroep vatbare reden van dit ontslag te laten toekomen. Op voorhand stel ik u aansprakelijk voor alle kosten welke uit deze kwestie voortvloeien. Voor de goede orde, ik ben en blijf beschikbaar voor de werkzaamheden bij uw organisatie als gebruikelijk.

Hoogachtend,

Uw handtekening
Uw naam
Adres
Postcode en plaats

wij zijn de thuiszorg!

U bent hier