h

Niet meer slopen zonder bouwen

23 juni 2011

Niet meer slopen zonder bouwen

Er wordt in de toekomst niet meer gesloopt als niet snel ook met de bouw wordt begonnen. Wethouder Bergkamp zegt, in antwoord op vragen van de SP toe, dat hij deze eis wil betrekken bij het opstellen van de nieuwe sloopcriteria. “ Dit is goed nieuws” , zegt commissielid Bas Maes. “ Er zijn de afgelopen jaren veel huizen gesloopt waarvoor niets is teruggebouwd. Zo zijn heel wat goede en betaalbare woningen uit Breda verdwenen. Daar komt nu een einde aan”.

gemeentegrens GeenhuyzenMaes is in Breda een protestactie begonnen om die plekken in de stad te markeren zoals de Driesprong en het Schoolakkerplein. De actie heeft - om voor de hand liggende redenen – de naam “Geenhuyzen”. Ooit woonden er met veel plezier mensen met hun gezin. De huizen moesten wijken voor megalomane plannen van projectontwikkelaars en corporaties. Die plannen gaan, zoals te verwachten viel, niet door vanwege ofwel succesvol verzet uit de buurt ofwel financiële problemen. Maes: ” Als zo’n project niet door gaat zijn wel de huizen die er stonden verdwenen. Dat is pure kapitaalvernietiging en natuurlijk heel zuur voor de mensen die er met veel plezier woonden”.

De wethouder was al bezig met nieuw criteria voor sloop. Dit op voorstel van de SP waarvoor veel steun is in de Raad. Reden voor de motie was dat in Breda afgelopen jaren zoveel woningen waren gesloopt, dat ondanks nieuwbouw, er slechts 15 woningen per jaar bij zijn gekomen. “ Dat schiet niet op als je een wachtlijst van 32.000 mensen moet weg zien te werken” aldus Maes. “Gelukkig is deze wethouder het met ons eens dat de gemeente beter kan gaan bouwen dan slopen”.

l

Zie ook:
Actie GeenHuyzen
Woonvisie SP Breda

U bent hier