h

Initiatieven SP opgepakt door B en W

2 mei 2011

Initiatieven SP opgepakt door B en W

Het Bredase college van burgemeester en wethouders neemt op twee belangrijke beleidsterreinen adviezen van de SP ter harte. Zowel bij de procedure van de nieuwe kantorennota, als bij de nieuwe woonvisie zullen de door de SP aangedragen initiatieven overgenomen worden. Bas Maes, woordvoerder bouwen en wonen van de Bredase SP-fractie: “Wij zijn verheugd dat dit college ook openstaat voor goede ideeën van partijen uit de oppositie zoals de SP.”

De nieuwe kantorennota werd al in concept aan de commissie ruimte voorgelegd. Een grote meerderheid vond echter dat er weinig “visie” in stond. Het was dan ook vooral een opsomming van feiten. Sommige partijen wilden de wethouder terug sturen om opnieuw zijn huiswerk te doen. De SP vond dat zonde van de tijd. In plaats daarvan hebben we onze eigen ideeën aangedragen en dit was blijkbaar niet aan dovemansoren gericht. Wethouder Meeuwis zal ze mee de stad in nemen om erover te praten met belanghebbenden. Voor de zomer nog wordt de visie definitief vastgesteld.

Ook nog voor de zomer zal wethouder Bergkamp de woonvisie van het college presenteren. Eind vorig jaar keken we samen met de wethouder en een expert van de TU Delft naar leegstaande kantoren die in aanmerking zouden komen om te worden omgebouwd tot starters- of studentenwoningen. De wethouder heeft vorige week bekend gemaakt twee daarvan ook daadwerkelijk te willen gaan ontwikkelen. Bovendien zal er in deze visie, op aandringen van de SP, aandacht komen voor criteria bij sloop.

Woonvisie SP Breda (let op: 8 MB)

U bent hier