h

SP start campagne tegen sluiting Bredase buurthuizen

23 maart 2011

SP start campagne tegen sluiting Bredase buurthuizen

Onder het motto "RED ONS BUURTHUIS" wil de partij zoveel mogelijk buurtorganisaties, comit├ęs, verenigingen en vrijwilligers organiseren om de bezuiniging - en daaraan gekoppeld de noodgedwongen sluiting van een aantal buurthuizen - tegen te gaan. De SP zal op zeer korte termijn actievergaderingen in verschillende buurten beleggen. De dreigende sluiting is een gevolg van de bezuinigingsdrang van de wethouders. Tijdens de zogenaamde kerntakendiscussie kregen zij van CDA, VVD, D66 en GroenLinks de opdracht mee ruim 1,5 miljoen te bezuinigen op de buurthuizen. Volgens SP-fractievoorzitter Patrick van Lunteren is de bezuiniging onnodig en onwenselijk: "De buurt is de basis en de schaal van de toekomst. Juist activiteiten in de buurthuizen maken van een buurt een samenhangend geheel, waar mensen elkaar kennen en samen activiteiten ondernemen. Daar moet je niet op bezuinigen, maar juist in investeren!"

Van Lunteren benadrukt dat het initiatief tot actie niet partij-politiek gebonden is: "De SP neemt het initiatief tot deze campagne, verontwaardigd als we zijn over deze bezuiniging. Wij zetten graag onze organisatiekracht in om acties te ondersteunen. Maar de concrete uitwerking moet komen van alle clubs, bezoekers,
vrijwilligers, buurt- en opbouwwerkers en bestuursleden. Die moeten samen de handen in elkaar slaan. Alleen als zij er samen in slagen om de coalitie-partijen ervan te overtuigen dat het sluiten van buurthuizen onze samenleving meer kost dan dat het oplevert maken we een kans. Daar moet iedereen zich bij aan kunnen sluiten, ongeacht politieke voorkeur of achtergrond."

Red ons buurthuis!

U bent hier