h

Provinciale bijeenkomsten SP in Zundert en Chaam

17 februari 2011

Provinciale bijeenkomsten SP in Zundert en Chaam

De SP organiseert op 23 en 24 februari Provinciale verkiezingsbijeenkomsten in Chaam (23e) en Zundert (24e). Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de politieke actualiteit: lokaal, regionaal en landelijk. SP-lijsttrekker Nico Heijmans zal bij beide bijeenkomsten aanwezig zijn. Ook zal er bij iedere bijeenkomst een Tweede Kamerlid van de SP aanwezig zijn en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. het maken van opmerkingen.

De bijeenkomst in Chaam wordt gehouden op woensdag 23 februari van 20.00 tot 22.30 uur in Herberg de Flierefluiter, Ulicotenseweg 10 in Chaam. De zaal is open vanaf 19.30; er is muziek, interviews met Nico Heijmans en SP-Kamerlid Henk van Gerven en een discussie met Wethouder Ad van de Heijning van de gemeente Alphen-Chaam over de relatie tussen gemeente en provincie en de provinciale zaken die specifiek voor Alphen-Chaam spelen. Een van de prikkelende stellingen die besproken wordt, is dat agrariërs en tuinders eerder bij de SP dan bij het CDA thuis horen.

De bijeenkomst in Zundert wordt gehouden op donderdag 24 februari van 20.00 tot 22.30 in Café 2, Katerstraat 17 in Zundert. Ook hier is de zaal open vanaf 19.30 en is er muziek. Naast Nico Heijmans zal ook SP-Kamerlid Paul Ulenbelt aanwezig zijn. De bijeenkomst in Zundert zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het recente 5-puntenplan vam Emile Roemer om de ongecontroleerde instroom van werknemers uit Oost-Europa te regulering, het leren van de Nederlandse taal verplicht te stellen en een einde te maken aan malafide uitzendbureaus en slechte huisvesting van werknemers. Ook wordt er ingegaan op de Raadsvragen die de SP in Breda stelde over de rol van centrumgemeente Breda in de opvang van Midden- en Oosteuropese werknemers. Naast deze onderwerpen komen ook andere lokale onderwerpen aan bod, zoals de leefbaarheid in De Berk, het al dan niet permanent bewonen van recreatiewoningen op 't Oekeltje en Fort Oranje en het openbaar vervoer.

Het 5-puntenplan van Emile Roemer

U bent hier