h

SP Breda stelt kandidatenlijst vast

4 november 2009

SP Breda stelt kandidatenlijst vast

De ledenvergadering van de SP in Breda heeft op 4 november 2009 de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Al eerder, in september, werd Joyce van der Sanden aangewezen als lijsttrekker voor de SP in Breda. De top van de lijst kent een aantal nieuwe gezichten ten opzichte van de verkiezingen van 2006. De SP hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de zevende achtereenvolgende keer winst te maken en haar huidige aantal van vier zetels te vergroten.

Lijsttrekker voor de SP is Joyce van der Sanden (41). Zij is werkzaam als P&O-adviseur bij een bouwbedrijf en heeft in het verleden onder andere bij een waterschap gewerkt. Ze geeft in de afgelopen vier jaar vele beleidsterreinen onder handen gehad, variërend van onderwijs tot sociale zaken tot woningbouw.

Op nummer 2 staat Patrick van Lunteren (39). Van Lunteren is beleidsmedewerker van de SP Kamerfractie en daar (mede) verantwoordelijk voor de beleidsterreinen milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Daarvoor was hij werkzaam als project- en programmaleider in o.a. natuur en milieueducatie.

Op nummer 3 staat zittend raadslid Maurice Spapens (41). Maurice is mode-ontwerper en docent mode bij de Nieuwe Veste, en heeft als onderwerpen cultuur, verkeer en vervoer, bouwen en wonen en sociale zaken en welzijn in zijn portefeuille. Hij verwierf landelijke bekendheid in 1995 met zijn afstudeerwerk de 'muntenjurk' die het startschot van de actie Coins for Care vormde. Hij was voorzitter van de Vereniging Atelierkunstenaars in Breda.

Plaats nummer 4 wordt ingenomen door architect en bouwkundig ingenieur Bas Maes (29). Binnen de SP is hij actief geweest binnen de jongerenafdeling 'ROOD' en de werkgroep Bouwen en Wonen. Hij heeft in de afgelopen tijd actief meegewerkt met de fractie om woningbouw-alternatieven op te stellen die zowel architectonisch, bouwkundig, als financieel verantwoord zijn.

Op plaats nummer 5 staat Michel Spekkers (25), project-manager van het door het ministerie van Binnenlandse Zaken gesubsidieerde web2.0-project jijendeoverheid.nl. Michel is actief binnen de jongerenorganisatie van de SP en is waarnemend voorzitter van de SP in Breda. Hij wordt vaak gevraagd als woordvoerder bij kraakacties en vormt dan de contactpersoon tussen kraakbeweging enerzijds, en gemeente en politie anderzijds. Michel geeft voorlichtingen voor scholen over criminaliteit en de gevaren van internet.

De zesde plaats wordt ingenomen door Gerda van Veghel (52). Van Veghel is financieel projectmedewerker bij een adviesbedrijf en heeft mee aan de wieg gestaan van de SP afdeling Vught. Ze deed daar onder andere de administratie en werd, toen de SP van 0 naar 5 zetels ging en deelnam aan het college van B en W, in 2006 raadslid in Vught. Na haar verhuizing naar Heusden werd ze organisatie-secretaris van de afdeling in oprichting daar. Sinds kort woont ze in Breda en is ze actief binnen onze afdeling.

Op de plaatsen zeven tot en met tien staan achtereenvolgens Rinus Filius (52, koordirigent/freelance cameraman), commissielid-niet raadslid Hans Creemers (34, pakketbezorger), Michiel van Nispen (27, medewerker Tweede Kamerfractie SP en een van Breda's snelste hardlopers) en Ria de Boer (63, docente MBO). Op de lijst met 30 kandidaten staan verder onder andere oud-raadslid Dick Meeusen, scholiere Noor Jongeneelen, Marcel Grooten van café Dok'19, 'daklozen-vrijwilliger' Rahal Lamlih, en Wim Mol van museum Oorlog en Vrede. Johan Kwisthout, fractievoorzitter van de SP van 1997 tot 2006, is lijstduwer. De huidige raadsleden Frank Vergroesen en Koos Gouka zijn niet herkiesbaar.

U bent hier