h

Open brief SP aan PvdA over lijstverbinding

8 november 2009

Open brief SP aan PvdA over lijstverbinding

De ledenvergadering van de SP heeft op 4 november het bestuur opdracht gegeven om de PvdA uit te nodigen om haar standpunt over een lijstverbinding PvdA-GroenLinks-SP te herzien. Op uitnodiging van het bestuur van GroenLinks eerder dit jaar, die de SP, PvdA en D66 uitnodigde om een lijstverbinding aan te gaan bij de aankomende verkiezingen, heeft de SP in mei laten weten graag deel te willen nemen aan een dergelijke progressieve lijstverbinding. In 2008 nodigde de SP de progressieve partijen al uit voor een geregeld overleg om te bezien wat ons bindt en wat ons scheidt; ook was de SP initiatiefnemer van een werkgroep die de mogelijkheid ging bekijken om een gezamenlijke progressieve en groene lijst in te dienen bij de waterschapsverkiezingen. Aangezien GroenLinks de SP heeft laten weten dat de PvdA vooralsnog geen voordelen zag in een progressieve lijstverbinding tussen PvdA, GroenLinks en SP, nam de ledenvergadering van de SP een motie aan om alsnog de PvdA duidelijk te maken dat het verliezen van de progressieve meerderheid in de raad na 2010 funest zal zijn voor het sociale beleid in Breda, en de PvdA te vragen haar mening te herzien. Hieronder vindt u de tekst van de open brief.

Open brief aan PvdA afdeling Breda, per email verzonden.

Breda, 8 november 2009

Geachte PvdA-leden,

In april heeft de Bredase afdeling van GroenLinks de PvdA en de SP (en D66) uitgenodigd om deel te nemen aan een progressieve lijstverbinding. De SP heeft hierop in mei positief gereageerd: wij vinden het belangrijk dat de linkse stemmen niet verloren gaan en wij zien een lijstverbinding tussen PvdA, GroenLinks en de SP als een eerste stap naar een mogelijk progressief college in de toekomst.

De informateur bij de afgelopen collegeonderhandelingen was het al opgevallen dat de programma’s van de progressieve partijen aanknopingspunten boden voor coalitiesamenwerking. Wij verwachten dat onze huidige programma’s ook voldoende aanknopingspunten bieden: zeker in een moeilijke economische tijd is het belangrijk om de zwaarste lasten op de sterkste schouders te leggen en een doorgaans goed functionerend sociaal beleid niet te frustreren.

Uit contacten met GroenLinks is ons echter duidelijk geworden, dat de PvdA vooralsnog geen voorkeur heeft voor een een lijstverbinding met (zowel) SP als GroenLinks. Wij roepen u op om dit standpunt te heroverwegen. Hoewel de kiezer nog moet stemmen, worden in de gemeenteraad de contouren van een centrum-rechtse coalitie van VVD, CDA en D66 na de volgende gemeenteraadsverkiezingen steeds duidelijker. Een dergelijke coalitie zal hoe dan ook zijn weerslag hebben op het sociale en maatschappelijke beleid van de gemeente.

Om de kans op een dergelijke collegesamenwerking zonder linkse partij(en) zo klein mogelijk te maken is het noodzakelijk om te progressieve meerderheid die er nu is in Breda, ook na de verkiezingen van maart 2010 te behouden. Een lijstverbinding van PvdA, GroenLinks en SP is daarom onontbeerlijk.

Met vriendelijke groet,

Joyce van der Sanden, lijsttrekker SP Breda
Johan Kwisthout, voorzitter SP Breda

U bent hier