h

Buurten in Nieuw Wolfslaar

7 oktober 2009

Buurten in Nieuw Wolfslaar

Op 23 september heeft de SP een buurtonderzoek gedaan onder een aantal bewoners van de relatief nieuwe (2003) Bavelse wijk Nieuw Wolfslaar. Doel hiervan was om er allereerst achter te komen hoe de mensen zich voelen in de wijk, daarnaast wilden wij weten hoe mensen staan tegenover de ontwikkelingen van onder andere de geluidswal die de wijk van de A27 scheidt, de bussluis, de veiligheid op de Thoornseweg en de fietsbrug over de A27.

Buurten in de buurt in Nieuw Wolfslaar

Toen de wijk werd gebouwd is er nogal wat beloofd door de gemeente. Volgens de website van de gemeente Breda konden bewoners “mooi wonen in Nieuw Wolfslaar. De huizen zijn ontworpen in de stijl van de jaren '30. Geen lange rijen huizen met platte daken, maar voorname, bakstenen huizen met een pannendak. De wijk kenmerkt zich ook door de vele bomen, waarbij de rode beuk een prominente plaats krijgt. Een binnenplein in het zuidelijk cluster krijgt bijzondere tempelbomen met daaronder een fraaie bank in de stijl van de Spaanse architect Gaudi.“ en “De wal heeft twee functies. Ten eerste vrijwaart hij de nieuwe bewoners van geluids- en stankoverlast van de snelweg, ten tweede zorgt hij voor een prachtige parkachtige woonomgeving. Aan de kant van Nieuw Wolfslaar is de wal licht glooiend en op de meeste plaatsen fraai begroeid met bomen en planten. Boven op de wal komen fiets- en wandelpaden. Bovendien kunnen fietsers straks via een viaduct over de A27 naar Bavel“

Op de vraag of mensen zich thuis voelen in de buurt antwoorden de mensen unaniem ja. In het algemeen zijn de mensen tevreden over hun buurt en hebben ze het naar hun zin. Het is ruimtelijk ingericht in Nieuw Wolfslaar en het ziet er mooi, nieuw en opgeruimd uit. Toch bestaat er wel onvrede, met name zijn er veel mensen enigszins teleurgesteld in de gemeente. De verwachtingen die zijn gewekt toen de mensen hier kwamen wonen zijn
niet geheel waargemaakt. Zo is er veel aankleding beloofd, er zouden bijvoorbeeld bomen geplant worden aan beide kanten van de Thoornseweg, de belangrijkste ontsluitingsweg zou zo een mooie groene laan worden. Het groen ontbreekt. Dit vinden veel mensen toch wel teleurstellend.

Over de geluidswal zijn de geluiden wisselend. Een aantal mensen is teleurgesteld dat er geen mooie bomen, planten en struiken zijn geplant op de geluidswal. Anderen vinden de huidige wildgroei niet storend en wel in orde, en het juist wel leuk dat er schaapjes op de wal als maaimachine fungeren, een aantal bewoners vindt dit echter een schandelijke manier van bezuinigen. Één van de bewoners vond het sneu dat er nu door de lange stilstand in ontwikkeling van de wal een aantal diersoorten (zoals konijnen) hun habitat hadden gevonden in en rond de wal, wat moet er straks met hen gebeuren? De onduidelijkheid over de vraag of er nog een gebouw gaat komen dat het gat in de geluidswal op gaat vullen, zou moeten worden weggenomen.

Over de Thoornseweg is meer eensgezindheid. Vrijwel iedereen noemt spontaan het feit dat er veel te hard wordt gereden door deze straat, dat levert onveilige situaties op met de spelende kinderen. Een aantal mensen vindt dat hier iets aan gedaan moet worden, enkelen stellen voor de drempels te verhogen of meer verkeersborden ('30') te plaatsen. Daarnaast wordt veel genoemd dat er vrijwel nooit voorrang wordt verleend aan de straatjes van rechts. Hierdoor zijn al enkele ongelukken gebeurd. Veel mensen beschouwen de Thoornseweg als voorrangsweg maar dat is het niet. Ook dit zou duidelijker gemaakt kunnen worden. Bewoners zijn bang dat door de bouw van de bussluis de druk op de Thoornseweg alleen toeneemt omdat dit dan de enigste weg uit de wijk zal worden.

Veel van de bewoners zien de komst van een bussluis met argusogen tegemoet. Ze vragen zich af of zo’n (dure) bussluis wel noodzakelijk voor het aantal bussen dat er langs rijdt en dan zijn op één na alle ontsluitingswegen uit de wijk weg. Gaat dit geen problemen opleveren? Voor de meeste ondervraagden hoeft de bussluis er niet te komen.
De gemeente geeft aan dat de belangrijkste reden voor de bussluis is dat ze de woonwijk IJpelaar zoveel mogelijk wil ontzien van doorgaande verkeer uit Nieuw Wolfslaar en stelt dat de Thoornseweg genoeg capaciteit biedt voor het verkeer van de Nieuw Wolfslaarlaan.

In een artikel in BN/DeStem van 15 september 2009 geeft wethouder Willems aan dat de fietsbrug naar Bavel soberder gaat worden omdat deze meer zou gaan kosten dan was begroot, wel beloofde hij dat de brug op tijd zal worden opgeleverd. Al in 2008 voerden de bewoners van de wijk actie. De gemeente gaf naderhand in een verklaring aan dat het “nou eenmaal zo lang duurde” echter lezen we in een folder op de website van de gemeente Breda dat de fietsbrug in 2005 zou worden aangelegd.

De bewoners hebben hierover veel vragen. Aan de andere kant is er sprake van een zekere berusting. Men is moegestreden in Nieuw Wolfslaar na alle acties van de kant van de wijk en het pappen en nathouden van de kant van de gemeente. Afspraken moeten echter worden nagekomen en onveilige situaties moeten worden aangepakt. Als mensen een "prachtige parkachtige woonomgeving" bij het kopen van hun woning, mag je niet volstaan met de geluidswal in de huidige staat. De Thoornseweg is onveilig, voetpaden ontbreken her en der, er wordt veel te hard gereden en men houdt zich niet aan voorrangsregels. Dat zal niet verbeteren op het moment dat deze weg de enige ontsluitingsweg is uit de wijk. De gemeente moet niet wachten op (dodelijke) ongevallen, maar direct actie ondernemen.

U bent hier