h

65 blijft ook in Breda 65!

24 augustus 2009

65 blijft ook in Breda 65!

Op zaterdag 22 augustus stonden de Tweede Kamerleden Fons Luijben, Paul Ulenbelt, Paul Lempens en Hugo Polderman van de SP samen met een aantal leden van de lokale afdeling en een aantal muzikanten op winkelcentrum Hoge Vught handtekeningen op te halen in het kader van de '65 blijft 65'-actie.

handtekeningen ophalen

De regering gebruikt de kredietcrisis als excuus om de AOW leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Een oneerlijke, onzinnige en ongewenste maatregel. Oneerlijk, omdat de rekening van de kredietcrisis, veroorzaakt door managers, directeuren, en politici, op het bordje wordt gelegd van menen die part noch deel hebben gehad aan het roekeloze winstjagen aan de top. Oneerlijk ook, omdat juist degenen in de laagstbetaalde, fysiek zware beroepen het hardst worden getroffen: zij werken vaak al vanaf hun zestiende of nog jonger en zijn na 45 jaar werk gewoon 'op'.

Handtekeningen ophalen

Maar de maatregel is ook onzinnig. Nu al werkt maar slechts 13% van de 64-jarigen. De rest zit in de VUT, de WW, de AOW of de bijstand (of zit op een luxueus jacht te rentenieren, maar over die categorie maken we ons niet zo veel zorgen). De verhoging van de AOW-leeftijd leidt er alleen maar toe dat die mensen twee jaar langer in een uitkeringssituatie zitten. Er is economisch geen reden om op het recht van AOW te beknibbelen, zo vindt ook het Centraal Planbureau. En de rekening van de kredietcrisis kan betaald worden door de JSF af te bestellen, kinderbijslag en AWBZ inkomens-afhankelijk te maken, en hypotheekrenteaftrek voor villa's boven de miljoen af te schaffen.

Handtekeningen ophalen De SP bus Een muziekje hoort erbij

www.65blijft65.nl

U bent hier