h

SP flyert bij wijkwinkelcentra

24 juli 2009

SP flyert bij wijkwinkelcentra

De SP gaat komende en volgende week zaterdag flyeren bij winkelcentrum De Donk en De Berg in de Haagse Beemden (25/7), en winkelcentrum Tuinzigt (1/8) om aan het winkelend publiek haar visie op de megasupermarkt bij NAC duidelijk te maken. Onlangs is door de gemeenteraad besloten om het gebied rondom het NAC-stadion (het Stadionkwartier) te ontwikkelen. Er komen winkels, kantoren, en een megasupermarkt (Jumbo) van 6000 m2. NAC Breda heeft de ontwikkelrechten van dit gebied verkocht en verdient hier 5,7 miljoen euro mee. De SP-fractie heeft als enige partij in de gemeenteraad tegen dit voorstel gestemd.

De megasupermarkt die bij het NAC-stadion gaat komen - met 6000 vierkante meter meteen de grootste van Nederland - wordt de doodsteek voor de wijkwinkelcentra in Tuinzigt en de Haagse Beemden. De supermarkt moet een omzet halen van 30 miljoen euro om rendabel te zijn; omzet die moet komen van met name de supermarkten in Tuinzigt en de Haagse Beemden. Als deze supermarkten in de problemen komen, zijn ook de winkelcentra op termijn niet levensvatbaar meer, met alle gevolgen van dien voor bewoners die niet in de auto kunnen stappen voor de dagelijkse boodschappen.

We denken dat er een erg slecht besluit is genomen en zullen ons best doen om de nadelige gevolgen van dit besluit tegen te gaan. We zullen ons hard maken om de wijkwinkelcentra te laten opknappen, zodat de leefbaarheid vergroot wordt en mensen in hun buurt boodschappen kunnen blijven doen. Waar nodig zullen we daar de bewoners voor mobiliseren om verbeteringen af te dwingen. Als eerste stap gaan we dus bij de winkelcentra en in de directe omgeving 5000 flyers verspreiden.

U bent hier