h

Megastallen NEE!

2 april 2009

Megastallen NEE!

Kwalijke consequenties kiloknallers: voorlichtingsbijeenkomst over het burgerinitiatief “megastallen-nee”

Op vrijdagavond 3 april a.s. organiseert het burgerinitiatief tegen de komst van megastallen een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond wordt het hoe en waarom van het burgerinitiatief uitgelegd. Er zal aandacht worden besteed aan de schadelijke gevolgen van de opkomst van industriële dierfabrieken. Niet alleen de dieren en de bewoners van de buitengebieden, maar ieder mens wordt hier direct of indirect door getroffen. Aan de orde zullen komen de risico’s voor de volksgezondheid, vernietiging van landschap en natuur en het dierenwelzijn. Na de presentatie is er tijd en gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. De bijeenkomst wordt gehouden op 3 april a.s. in Het Rondeel, Kloosterlaan 14 te Breda. Aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur. Toegang gratis. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Sonja Borsboom, tel. 06-14292637 en op www.megastallen-nee.nl.

Handtekeningenlijst burgerinitiatief
Informatieflyer van het burgerinitiatief

U bent hier