h

Laat de Rijken de Crisis Betalen

16 april 2009

Laat de Rijken de Crisis Betalen

Het comité 'Laat de Rijken de Crisis Betalen' organiseert op 1 mei een manifestatie/demonstratie in Breda. Vanaf 19 uur staan er standjes van verschillende organisaties op het Van Coothplein. De demonstratie begint rond 19.30 uur op het Van Coothplein, zal een lus maken door de Bredase binnenstad om uiteindelijk weer op het Van Coothplein te eindigen. Aan de politieke markt voorafgaand aan de demonstratie zullen verschillende organisaties, waaronder de lokale FNV, deelnemen. Met deze actie wil het comité - een initiatief van de Bredase SP - een krachtig tegengeluid laten horen tegen de heersende politieke opvatting dat het nodig is om twee jaar langer te werken, dat het gerechtvaardigd is om de pensioenen te bevriezen en de premies te verhogen, maar de hypotheekrenteaftrek voor miljonairs buiten beschouwing te laten; dat van werknemers een loonoffer wordt verwacht, maar dat aan de bonussen aan de top niet wordt getornd.

Logo Laat de Rijken de Crisis Betalen

Het comité is geïnspireerd door het nummer 'Laat de rijken de crisis betalen' van Drukwerk uit 1982. Het comité eist, dat de rekening van de kredietcrisis gelegd wordt bij degenen die mede-veroorzaker zijn. Men wil geen verhoging van de AOW-leeftijd, geen bezuinigingen op de zorg en de zorgtoeslag, en geen loonoffers voor de gewone werknemers.

Als alternatieven wil men onder andere herinvoering van de hoogste belastingschijf van 72% voor inkomens boven 200.000 euro, herinvoering van de vermogensbelasting op al het vermogen boven de 1.000.000 euro, een belasting van 100% op bonussen bij banken die met staatssteun overeind worden gehouden en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven de 500.000 euro.

Om te mobiliseren voor de demonstratie zal het comité onder andere 10.000 flyers en 250 posters in Breda verspreiden. Geïnteresseerden kunnen materiaal bestellen via de website www.laatderijkendecrisisbetalen.nl. Het comité hoopt dat het initiatief 'landelijk uitwaaiert' en dat er op meer plaatsen demonstraties en andere acties worden georganiseerd.

www.laatderijkendecrisisbetalen.nl

U bent hier