h

BETONROTGATE

12 maart 2009

BETONROTGATE

Op vrijdag 6 maart werd een leegstaand woningencomplex aan de Ignatiusstraat opnieuw bezet door een groep krakers. De leegstaande panden werden eerder al gekraakt en met fors machtsvertoon ontruimd. De panden, eigendom van woningbouwvereniging Laurentius, staan op de nominatie om gesloopt te worden. Volgens Laurentius wegens betonrot; echter, volgens de SP, de krakers en de onder de woningen gevestigde winkeliers - die ook moeten vertrekken - om hier dure appartementen te kunnen bouwen.

Bij de bezettingsactie zijn twee SP-leden mee naar binnen gegaan als waarnemers, samen met een fotograaf van BN-De Stem. Van gevaarlijke betonrot was geen sprake. Ook Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer constateerde geen direct gevaar. Het is daarom een raadsel waarom de woningen ontruimd moesten worden en al geruime tijd leegstaan. Laurentius wil het rapport niet in de openbaarheid brengen. Inmiddels hebben ook de fracties van CDA, SP, GroenLinks en Leefbaar Breda gezamenlijke vragen gesteld en gevraagd om een onderzoek naar deze kwestie.

Bouwkundig ingenieur en architect Bas Maes heeft, op verzoek van de SP, het pand bezichtigd en ook geen structurele, gevaarlijke problemen geconstateerd. In zijn onderzoeksrapport schrijft Maes onder andere: "De galerijen en balkons waren [...] goed te inspecteren. De galerijen vertoonden geen direct zichtbare betonrot [...] De balkons vertonen aan de onderkant geen sporen van betonrot." Binnenkort zal er op www.bredateevee.nl een video-compilatie komen van de inspectie en het verdere onderzoek naar en over de handelswijze van Laurentius in deze kwestie.

De SP wil dat de onderste steen boven komt - spreekwoordelijk gezien dan! Leegstand van bewoonbare woningen, in een tijd met duizenden actieve woningzoekenden, is onaanvaardbaar, laat staan als dit op oneigenlijke gronden is gebeurd.

U bent hier