h

Tweede aflevering Karaktûr: "Krakers: Idealisten of Terroristen?"

23 februari 2009

Tweede aflevering Karaktûr: "Krakers: Idealisten of Terroristen?"

Op 1 maart presenteert politiek café “ Karaktûr “ haar tweede aflevering, wederom plaatsvinden in café “Het Hijgend Hert “ aan de Pasbaan 7 te Breda. Het thema is deze keer: “Krakers: Idealisten of Terroristen?“

Een aantal politici van diverse pluimage is uitgenodigd en zal met elkaar en met het publiek in debat gaan. Ook vertegenwoordigers van de kraakbeweging en van de gemeente Breda zijn uitgenodigd. Het onderwerp is actueel vanwege het initiatief-wetsontwerp dat door VVD, CDA en Christenunie in de Tweede Kamer is ingediend. Daarnaast is het kraken ook plaatselijke actueel. Er bestaat een actieve kraakbeweging,
waarvan veel “leden“ op dit moment dak- en thuisloos zijn omdat zij hun tijdelijke onderkomen in de Sophiastraat kwijt zijn. Vertegenwoordigers van de kraakbeweging zijn in gesprek met politiek, politie en gemeenteambtenaren om de bejegening van de eerstgenoemde groep. In Breda wordt sinds enige tijd met enige frequentie actief gekraakt en ontruimd. Er is een levendige discussie.

Zorgt het initiatief-wetsontwerp dat o.a. voorziet in toezicht en regulatie door gemeenten op leegstand, voor extra woonruimte, of criminaliseert het de mensen die er voor kiezen om leegstand en woningnood, door te kraken, aan de orde en ter discussie te stellen? Is het eigendomsrecht een onaantastbaar recht, of moet leegstand strafbaar gesteld en verboden worden? Welke kosten zijn er gemoeid met ontruimingsacties. Zijn deze acties en kosten noodzakelijk of is het weggegooid geld?

Kortom stof tot nadenken en discussie. Informatie, debat, vertier en cultuur.

Het politieke café begint om 17:00h en duurt tot 19:00h. De toegang is vrij.

U bent hier