h

Reactie SP Breda op analyse BN-De Stem

8 november 2008

Reactie SP Breda op analyse BN-De Stem

In BN-De Stem van 8 november stond, onder de titel "SP Breda nu definitief ongeloofwaardig", een analyse van politiek verslaggever Nico Schapendonk. In het artikel wordt stevige kritiek geuit op het functioneren van de Bredase SP-fractie. Onder andere stelt Schapendonk: 'De fractie koestert nog maar één thema: goedkope woningbouw, overal, altijd en ongeacht de consequenties. Al het andere moet wijken.' en '...goedkope woningen in Oostblok-stijl is de oplossing voor alle ellende die de fractie weet te verzinnen.' Dit is aantoonbaar onjuist.

De SP heeft op tal van beleidsterreinen initiatieven genomen én regelmatig successen geboekt. We noemen bijvoorbeeld de WMO en in het bijzonder de huisbezoeken in het kader van de thuiszorg, de 'Wal van Nieuw Wolfslaar', gratis fietsenstallingen, veilige oversteekplaatsen (zoals op de Boeimeersingel, waar op initiatief van de SP zelfs een delegatie van de raad als klaar-over fungeerde), toiletten in het Valkenberg, een onderzoek naar asbest bij basisscholen, een spreekuur van de Sociale Dienst bij voedselbanken en het Annahuis, kinderopvang voor moeders die een inburgeringstraject volgen, het voorkomen van de vestiging van een growhop in Magnoliastraat, en tal van andere initiatieven op terreinen als cultuur, milieu, en sport. De SP is verre van een one-issue partij.

De opmerkingen over 'goedkope woningen in Oostblok-stijl' is suggestief en staat haaks op de concrete standpunten die de SP-fractie heeft ingenomen. Onder andere in het Liniekwartier pleitten wij juist tégen alleen maar flatblokken, en met ons symposium 'goedkope woningen bouwen' lieten we zien dat het zeer goed mogelijk is om goede eengezinswoningen tussen de één- en anderhalve ton te bouwen, inclusief grondprijs, als de politieke wil er maar voor is. De SP zal hier op blijven hameren: dat zijn we aan de duizenden woningzoekenden op de wachtlijst verplicht.

Tenslotte denken we dat Schapendonk ons standpunt over wijkontwikkeling verkeerd heeft geïnterpreteerd. Dat kan. Mogelijk was onze formulering niet duidelijk genoeg en zijn er daardoor misverstanden ontstaan. Dat zetten we graag recht. Er waren geen concrete plannen voor de 7,5 miljoen voor wijkontwikkeling, en de SP voelde er niets voor om geld te oormerken zonder dat er concreet zicht is waar het aan besteed gaat worden. Dat laat onverlet dat we concrete plannen die tot doel hebben om wijken en buurten te verbeteren, uiteraard omarmen.

Een goed journalistiek principe is: "hoor en wederhoor". Wij hebben BN-De Stem gevraagd om ons een opinieartikel te laten schrijven om zo een weerwoord te kunnen geven, en duidelijk te maken waarom juist voor de SP "de buurt" de maat van de stad hoort te zijn.

Johan Kwisthout - voorzitter SP Breda
Frank Vergroesen - fractievoorzitter SP Breda

Deze reactie is geplaatst in BN-De Stem van donderdag 13 november 2008.

U bent hier