h

Vroege vogels

9 oktober 2008

Vroege vogels

Op donderdag 9 oktober is het ’s morgens om 7:30 prima weer. We hebben met 5 mensen afgesproken om op het station Breda de pas gearriveerde ZO-krant onder de vroege reizigers te verspreiden. Extra gemotiveerd zijn we, gedreven door de actualiteit van de kredietcrisis is het belangrijk om de mensen opmerkzaam te maken op het alternatief dat SP heet. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat steeds meer mensen positief staan tegenover de ideeën en oplossingsrichtingen die onze partij aandraagt. Ik kan mij nog herinneren dat, alweer lang geleden, je met enige argwaan bekeken werd als je openlijk uitkwam voor het socialistische gedachtengoed. Steeds meer mensen begrijpen echter, mede door de excessen die het neoliberale economische denken met zich meebrengt, dat het anders kan: Menselijker, socialer, warmer, verantwoord en duurzaam.

ZO! Naast een collega van de SP!TS

We waren in minder dan een uur door de ruim 900 exemplaren van onze krant heen. We zijn tevreden. Binnenkort gaan we op een andere plek kranten uitdelen. Er kunnen overigens nog meer mensen meedoen. Het was leuk en de koffie smaakte extra lekker na deze matineuze exercitie.

Rinus Filius

 Peter, Joska, Rinus, Michiel en Michel

U bent hier