h

Verkiezingen Waterschap Brabantse Delta

9 oktober 2008

Verkiezingen Waterschap Brabantse Delta

In november zijn er verkiezingen voor het waterschap. Het waterschap is een eeuwenoud orgaan wat zorg draagt voor de waterkwaliteit en waterstand in het stroomgebied van Mark en Weerijs. Het waterschap heeft vooral uitvoerende taken, plat gezegd: zorgen dat we droge voeten houden en dat het water schoon is. Daarom vindt de SP dat deze taken beleidsmatig het beste bij de provincie ondergebracht kunnen worden, in plaats van dat we de zoveelste bestuurslaag in stand houden.

Desalniettemin spelen echter op dit moment verschillende belangen in het waterschap, waarbij met name de belangen van agrariers en deze van het milieu vaak botsen. Een groot deel van de zetels van het waterschap zijn zogenaamde 'geborgde zetels', die niet verkiesbaar zijn maar door belangenorganisaties benoemd. De agrarische organisaties hebben veel meer te zeggen dan milieu-organisaties. Reden te meer om de krachten te bundelen om te proberen zoveel mogelijk 'groene' waterschappers in het waterschap verkozen te krijgen.

De SP doet (net als bijvoorbeeld GroenLinks en D66) niet als zelfstandige partij mee met de verkiezingen voor het waterschap. Wij vinden dat er uitstekende kandidaten, met een goed programma, aanwezig zijn bij de gezamenlijke lijst van milieu- natuur- en recreatieorganisaties, Water Natuurlijk. Deelname van de SP zou de stemmen voor progressieve, groene kandidaten alleen maar versnipperen, en daarbij is het milieu niet gediend. Daarom adviseren wij onze lokale achterban te stemmen op Water Natuurlijk.

Om te onthouden

  • Bent u 18 jaar of ouder op 25 november 2008, dan mag u stemmen. Kort na 12 november ontvangt u het stembiljet in de bus. U kunt het dan voor 24 november gratis opsturen naar het waterschap
  • De SP steunt de campagne van Water Natuurlijk. De kandidatenlijst vindt u hier en een zes punten-programma (in pdf) hier.

U bent hier