h

De smaak van succes

13 oktober 2008

De smaak van succes

Vrijdag 10 oktober 2008. Een dag om niet te vergeten. De feestelijke afronding van een geslaagde actie. De gezamenlijke bewoners van de Maycretewoningen aan de st. Maartenstraat in Breda hebben vandaag met een aantal genodigden gevierd dat hun woningen behouden en totaal gerenoveerd zijn. In de achtertuin van Marjanne Sprangers en Sef peeters feliciteerde Jan van Steenderen namens woningbouwvereniging Breburg de bewoners met het behaalde resultaat. Hij memoreerde hierbij aan de plannen voor dit gebied nadat de bestaande woningen gesloopt zouden zijn. Een aantal seniorenwoningen waarvan de helft uit zgn. “bereikbare”, dus betaalbare appartementen zou bestaan. Hij benadrukte dat Breburg terugkijkend, blij was met deze inmiddels “monumentale” panden met “speciale betekenis” en het feit dat ze niet verloren zijn gegaan. Hij vertelde daarnaast dat Breburg doordrongen is van de noodzaak van bouw van veel meer “bereikbare woningen” voor mensen met een laag inkomen.

De SP is blij met een dergelijke uitspraak en zal de corporatie daar graag en zeker aan houden. Op de foto: Jan van Steenderen en waarnemend voorzitter Marianne Sprengers die haar partner Sef even verving omdat die nog in de file stond. Op de andere foto: Nienke Jagersma (secretetaris) die de bos bloemen in ontvangst mocht nemen, omdat ze vreselijk veel werk heeft verzet. Marianne dankte ook de SP, die als enige afvaardiging uit de politiek uitgenodigd was, voor haar inzet en samenwerking. Proficiat iedereen met dit resultaat, dat weer eens bewijst dat er veel mogelijk is door samenwerking en inzet.

Marianne Sprengers Nienke Jagersma

U bent hier