h

Buurten in de Wisselaar

17 juni 2008

Buurten in de Wisselaar

Afgelopen maandagavond ging de SP Breda op buurtbezoek in de Bredase wijk De Wisselaar. Zo'n 18 SP'ers verzamelden zich in het Gemeenschapshuis de Wegwijzer om zich klaar te maken voor 'het buurten'. Remi Poppe, Tweede Kamerlid van de SP en tevens één van de grondleggers van de partij, vergezelde de Bredase SP leden.In tweetallen werd, deur aan deur, de ZO krant aangeboden. De ZO krant is de krant van de SP die elk kwartaal wordt uitgegeven en landelijk door de leden wordt verspreid. Tevens werd, zoals echt buurten betaamd, een babbeltje gemaakt met de bewoners van de Wisselaar. Hen werd gevraagd hoe zij over de wijk waarin zij wonen, denken. De reacties over de buurt waren zeer wisselend en liepen uiteen van zeer positief tot juist weer zeer ontevreden. De ZO krant werd veelal op positieve wijze ontvangen.

SP raadslid Joyce van der Sanden
SP raadslid Joyce van der Sanden

Het buurten in de buurt door SP'ers is een intiatief dat landelijk uitvoering krijgt. Het doel hiervan is niet alleen het achterhalen van de ervaringen van de bewoners maar ook het aanstippen van buurten die minder aandacht genieten dan bijvoorbeeld de 40 prachtwijken van Minister Ella Vogelaar, terwijl er toch wel degelijk vanuit deze buurten een roep om aandacht én verandering is. Dit laatste bleek ook weer uit de reacties van de Wisselaarbewoners. Voor veel mensen was het dan ook heel wat dat er een 'politieke partij' kwam vragen hoe het nu echt gaat in de wijk. Normaal gesproken had men niet het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt door de politiek.

Nu was voor de SP al erg duidelijk dat je de politiek meer naar de mensen moet brengen en dat luisteren één
van de belangrijkste dingen is voor een partij. Toch zullen de SP'ers nog meer de buurten ingaan de komende
tijd om een nog beter beeld te krijgen van wat er speelt en leeft in de buurten. En dan hebben wij het niet over
slechts 40 wijkjes! Houd u de website van de SP in de gaten want dan kunt u van alle buurtbezoeken de verslagen lezen! De Bredase SP leden hebben veel indrukken opgedaan, aardig wat geleerd en kunnen niet wachten om weer te gaan buurten in Breda. Wil je de volgende keer mee? Stuur dan een e-mail naar breda@sp.nl onder vermelding van 'Buurten'.

Remi Poppe en Patrick van Lunteren
SP Kamerlid Remi Poppe en Patrick van Lunteren De SP'ers praten na in de Wegwijzer
De SP'ers praten na in de Wegwijzer

Dossier buurten in de buurt
Zie ook het verslag van ROOD Breda!

U bent hier